Privacyverklaring

Het Overblijf Magazine respecteert de privacy van de bezoekers van zowel de publiekswebsite, de facebookpagina als de abonnees van onze nieuwsbrief.

We dragen er zorg voor dat alle ontvangen informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens en alle andere gegevens worden uitsluitend aangewend voor het beantwoorden van vragen en het correct laten functioneren van de nieuwsbrief en worden derhalve nimmer doorgegeven aan derden.