Over het Magazine
Met het wegvallen van het IOS in 2013 is een grote leegte ontstaan en zijn enkele belangrijke pijlers onder de professionalisering van de overblijf weggevallen: De Nationale Overblijfconferentie, De Kennisbank Overblijven en het oude Overblijfmagazine - alles was ineens weg.

Doorstart van het Overblijf Magazine


Dit was de reden voor TSO-ASSISTENT om medio 2014 met iets te komen dat deze leegte voor een deel zou kunnen vullen. Het meest voor de hand liggende was een doorstart te maken van het overblijfmagazine in de vorm van een nieuw, online Overblijf Magazine, volgens een nieuwe opzet.

Gratis maar professioneel


In de nieuwe opzet van het Overblijf Magazine staat voorop dat het magazine gratis toegankelijk is en bijdraagt aan de professionaliteit van de tso-medewerkers en -coördinatoren. De inhoud wordt geleverd door columnisten die de praktijk kennen en elk staan voor een andere discipline die betrokken is bij de tussenschoolse opvang.

De overblijf van alle kanten belicht


Om de objectiviteit te waarborgen en een ruim aanbod van informatie te creëren streven we er naar binnen elke discipline meerdere actieve columnisten aan het woord te laten. Zo zijn er nu diverse tso-trainers/adviseurs, tso-coördinatoren, pedagogen, spelagogen, kinderdiëtisten enz. betrokken bij de redactie. Ook is er deskundigheid op het gebied van administratie, financiën en belasting.

Belangenbehartiging


Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt behartigt de redactie de belangen van allen die werkzaam zijn als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang. We beschikken over een netwerk van tso-deskundigen en politici. Recentelijk hebben we actie gevoerd voor een gratis VOG.

De Nationale Overblijfdag


De redactie van het Overblijf Magazine is gezamenlijk initiatiefnemer van de Nationale Overblijfdag, de jaarlijks terugkerende dag waarop de overblijfmedewerkers van Nederland in het zonnetje worden gezet, elke eerste donderdag van juni.

Niet commercieel


Het magazine is in opzet geheel kostenneutraal, het heeft geen inkomsten. De website wordt verzorgd door TSO-ASSISTENT en alle artikelen worden geschreven door redacteuren en medewerkers die dit als vrijwilliger doen. Als tegenprestatie krijgen zij een vermelding in het magazine middels een persoonlijke introductiepagina en een banner op de website. Adverteren in het Overblijf Magazine door derden is niet mogelijk.

Meer informatie


Voor informatie over het ontstaan, doel en visie van het Overblijf Magazine kun je bladeren door de artikelen met het label Redactioneel.