maandag 6 september 2021

rubriek:

Welke regels gelden voor de ouderbijdragen bij tussenschoolse opvang

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. Dit is wettelijk vastgelegd. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen. Lees verder bij AVS.