zondag 29 augustus 2021

rubriek: , ,

Wat is er overgebleven van jouw overblijf?

Basisschoolleerlingen zijn vorige week weer naar school gegaan of beginnen a.s. maandag of volgende week weer. Scholen starten of met het reguliere rooster zoals vanouds, voor alle COVID-19-maatregelen van het afgelopen schooljaar. Of zijn overgestapt op een continurooster.

MR raadplegen voor invoering continurooster

Officieel hoort de MR geraadpleegd te worden bij invoering van een continurooster. Raadpleging van alle ouders door de MR is in sommige gevallen verplicht, zoals bij het wijzigen van schooltijden. In andere gevallen is het wenselijk. De directie hoeft geen overleg te hebben met de tso-coördinatoren en -medewerkers.

Ik mocht, als coördinator, beide kanten meemaken. Afronden van de TSO op de ene school en het weer opstarten op de andere school.

De TSO van vorig schooljaar

Maanden zag je je tso-collega’s niet of nauwelijks. Veel scholen hadden gespreide schooltijden, breng- en haalafspraken. Ouders en vrijwilligers waren niet of zeer beperkt welkom in de school. In de meeste gevallen aten de kinderen met hun leerkracht op school, zonder ondersteuning van ouders of vrijwilligers.

De teamleden zagen elkaar niet of nauwelijks

Voor sommige medewerkers waren de contacten met leerlingen en collega’s heel belangrijk. Een groot sociaal en soms ook financieel gat, waarin ze vielen. Via de groepsapp hielden we contact met elkaar. We deelden lief en leed. Eens in de zoveel tijd nam ik met allemaal even persoonlijk contact op. En ook probeerde ik ze zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot leerlingen, leerkrachten en het overblijven.

Maandenlange onduidelijkheid over de TSO

Maanden was het onduidelijk of en wanneer we weer met de kinderen mochten lunchen en buiten spelen. Op de beide scholen waar ik werk is rond eind april de knoop doorgehakt om tot de zomervakantie de alternatieve roosters te handhaven.

Ik hoorde verhalen van scholen waarbij de TSO direct gestopt is of die bij het begin van het schooljaar stoppen. En hoe verschillend dat is verlopen. Coördinatoren die een korte mededeling ontvingen waarin werd aangegeven dat ze definitief niet meer nodig waren. Zij konden hun vrijwilligers alleen maar melden: “Dag en bedankt”. 

Informatie over de toekomst van de TSO

Gelukkig waren er ook directies die de tso-coördinatoren en -medewerkers meer geïnformeerd hebben bij de voorbereidingen. Bij enkele scholen is overleg geweest met de coördinator en is gekeken of en welke rol de TSO kan spelen bij de invoering en uitvoering van een continurooster.

Want zo kan het ook. Op allebei mijn scholen is er een enquête gehouden onder de ouders en verzorgers om te kijken naar de meningen over het invoeren van een vorm van continurooster. Op één van de scholen is toen besloten per ingang van dit schooljaar het continurooster in te voeren. Bij beide scholen ben ik geïnformeerd over de stand van zaken. En kon ik dus onze teams op de hoogte houden. Bij de school die overstapt ben ik gevraagd mee te denken over de praktische invulling zoals pauzetijden op het plein, inzetten van hulpouders e.d.

Afscheid nemen na 10 of 20 jaar trouwe inzet!

Een team met mensen waarmee je met sommigen al 10 jaar, 20 jaar samenwerkt. Ouders en externe medewerkers die altijd voor mij, elkaar en de leerlingen klaar stonden. 13 Collega’s die je moet vertellen dat het echt gaat stoppen. Ze hoeven definitief niet meer te komen eten, kletsen, spelen, pleisters plakken, lachen, een traantje wegvegen bij “onze” kinderen, want zo zagen wij ze.

Ik kan je vertellen dat het niet mee is gevallen om ze dit te vertellen. Ik was blij toen alle telefoontjes achter de rug waren. De meesten hadden het wel zien aankomen, maar toch. 

Wat rest er dan nog?

Zakelijk moest er natuurlijk het één en ander afgerond worden: Innen van onbetaalde rekeningen, afronden van vergoedingen, beslissen doel van banktegoed en speelgoed e.d.

En niet op de laatste plaats: Iedereen bedanken, Afscheid nemen. Hoe dan? Alle restaurants e.d. waren nog gesloten. Mondjesmaat gingen de terrassen open maar zeker niet voor groepen. Op school waren er ook geen veilige mogelijkheden. Dus geen afscheid van leerlingen en leerkrachten. “Dag en bedankt” zeggen via de groepsapp? Nee, dat voelde echt niet goed.

Bedankt door de school voor de TSO die altijd op rolletjes liep

Gelukkig was er een goed meedenkende collega en hadden we verzonnen om in een grote tuin of op het schoolplein na schooltijd een high-tea te laten verzorgen met veel stoelen op 1½ meter. We kochten voor iedereen een tegoedbon en maakten een persoonlijke attentie. Vlak voor de geplande datum werden de regels versoepelt en konden we terecht bij een lokale lunchroom. Iedereen kon komen en we hebben gezellig bij gekletst. Tja, dan moet je als coördinator de groep toespreken, bedanken, afscheid nemen. Gelukkig kwam de directeur mij daarbij ondersteunen. Hij liet namens het team weten hoe belangrijk de TSO al die tijd was geweest. Leerkrachten hoefden zich eigenlijk zelden bezig te houden met het overblijven. Alles liep op rolletjes. Een mooier bedankje konden we niet krijgen.

Ga jij ook weer lunchen en spelen met de kids?

In de week na het afscheid van de ene school heb ik met de 3 collega’s van een kleine ( < 40 leerlingen) school geluncht. Dit doen we jaarlijks als afsluiting van het schooljaar. Een teken van waardering maar ook erg gezellig. Waardering die ze verdienden vanwege hun flexibiliteit tussen de lock-downs en omdat, ondanks dat er geen TSO was, ze constant klaar hebben gestaan om eventueel meteen te beginnen.

Toen ik ze ging vragen of ze in september weer wilden komen had je de gezichten moeten zien: “Ja natuurlijk!”.

Vanaf vorige week konden de ouders weer tso-momenten reserveren en volgende week mag ik weer een rooster maken. Joepie. Ik ben reserve en hoop eigenlijk een beetje dat ik snel mag invallen.

Elsbeth Flipsen, OBS Den Biekurf