zondag 29 augustus 2021

rubriek: ,

Mijn school houdt nog steeds een continurooster, mag dat?

Het uitgangspunt is dat scholen terugkeren naar hun normale schoolrooster. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Lees de handreiking van VOO.