vrijdag 7 mei 2021

rubriek: ,

TSO in coronatijd - OBS De Meerwaarde in Strijen

Het was heel fijn dat we vanaf 8 februari weer mochten overblijven. Alle tso-vrijwilligers waren ook direct bereid om weer te starten. Onze school bestaat uit 16 groepen. Wij hebben gekozen voor de volgende werkwijze:

Wisselen binnen en buiten


  • 12.00-12.30 uur: tso-medewerkers eten samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 in hun eigen groep. Daarna gaan de leerkrachten zelf met hun eigen groep naar buiten.
  • 12.30-13.00 uur: tso-medewerkers eten samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 in hun eigen groep. Daarvoor zijn de leerkrachten zelf met hun eigen groep naar buiten geweest.

Naar volle tevredenheid


Dit systeem werkt naar volle tevredenheid van alle kinderen en leerkrachten. Op deze manier is het toch mogelijk om alle leerkrachten even een half uurtje pauze te geven. De tso-medewerkers hebben met deze werkwijze nog steeds contact met alle overblijfkinderen. We proberen om de tso-medewerkers zoveel mogelijk aan dezelfde groepen te koppelen. De tso-medewerkers dragen keurig een mondkapje en houden zich aan de geldende regels met betrekking tot de veiligheid.

Een groot compliment voor het verloop van de TSO op De Meerwaarde!

Marianne de Man,
Directeur OBS De Meerwaarde