woensdag 12 mei 2021

rubriek: ,

TSO in coronatijd - Emmaüs in Leidschendam

Ik ben Eelke, coördinator bij onze overblijfstichting en sinds mei ook voorzitter van het bestuur van Broodje Emmaüs. De Emmaüs is een redelijk grote school met 20 groepen. Normaal gesproken hebben we hiervoor 40 overblijfouders nodig die dan eten en buitenspelen met de kinderen. Sommige groepen gaan eerst eten, andere groepen gaan eerst naar buiten. Zo ga je bij de kleuters bijvoorbeeld naar buiten met drie groepen tegelijk, dit betekent dus met zes overblijfouders.

Begonnen met buiten overblijven

Na de zomervakantie zijn we op de Emmaus begonnen met buiten overblijven. Dit omdat je nooit weet waar de overblijfouders allemaal op vakantie geweest zijn en hoe dat dan zit met de verplichte quarantaine. Op die manier hebben we maar 4 ouders per plein nodig, dus in totaal 16 ouders. Dat vinden de ouders die niet ingedeeld worden heel erg jammer.

Daarna binnen overblijven

Na twee weken zijn we binnen gaan overblijven. Hierbij zetten we normaal gesproken ook invalouders in, zodat op alle groepen twee ouders staan. Dit hebben we nu niet gedaan, we gebruiken alleen de vaste mensen. Dit betekent soms dat er maar een overblijfouder op de groep staat. Met buitenspelen kom je andere groepen tegen, dus zijn er genoeg mensen om alle kleine probleempjes op te lossen.

Toch weer naar buiten


Al vrij snel is er toch weer voor gekozen om alleen buiten over te blijven. Dit is helaas voor de ouders minder leuk, maar wel veiliger.

Alleen met leerkrachten

Toen kwam de lockdown. Tijdens de schoolsluiting waren er uiteraard wel kinderen en was ook de wens van school dat er overgebleven kon worden. Deze overblijf hebben we met een aantal coördinatoren opgepakt. Dit was een clubje van uiteindelijk zeven mensen die iedere dag een half uur met de kinderen buitenspeelden. Het eten en drinken deden de leerkrachten met de kinderen.

Terugkeer van de overblijfouders

Nadat de scholen weer open zijn gegaan zijn de overblijfouders weer ingeschakeld. Zij staan nu weer buiten op het plein waarbij er afwisselend twee of drie groepen buiten komen spelen. De overblijfouders hebben allemaal een mondkapje op, zo hopen we het zo veilig mogelijk te houden. Regelmatig hebben we uitval in verband met zieke kinderen, zieke ouders of hele klassen die in quarantaine zitten. Het blijft voor de coördinatoren iedere dag een uitdaging om het schema compleet te krijgen.

Eelke Jobse,
coördinator bij Broodje Emmaüs