vrijdag 5 februari 2021

rubriek: , ,

Hoe doe jij dat, met jouw TSO in Coronatijd?

Als TSO-coördinator van twee kleine scholen in Noord-Brabant voel ik me soms net een schakelkast. Van lockdown naar beperkt geopende scholen. Even een continurooster gevolgd door een paar maanden weer heerlijk “normaal” overblijven met alle leerlingen tot weer een lockdown. Als ik dit stukje schrijf zijn de voorbereidingen voor weer een periode gedeeltelijke opening met continurooster in volle gang. 

De school is leidend 


Scholen moeten zich houden aan het Protocol Basisonderwijs. Iedere school kijkt hoe deze het best toegepast kunnen worden in hun unieke situatie. Deze richtlijnen gelden ook voor de TSO. Dit houdt in dat ik regelmatig contact heb met de directie, om te bepalen of en hoe de TSO de school kan ondersteunen.

OPROEP: Deel je goede ideeën en tips! Stuur een email aan info@overblijf-magazine.nl

Zolang de klas bij elkaar blijft en niet mengt met andere groepen, mogen kinderen tijdens de lunchpauze op school blijven, zegt de AVL.

Coördinatie van mijn TSO tijdens de afgelopen periode van lockdown 


Omdat ik ook op één van de scholen werkzaam ben met een gedeeltelijke opening (continurooster) mocht ik daar tijdens de lockdown, lekker een boterhammetje eten, gezellig kletsen en spelen met de kinderen, die opgevangen werden op school. Alle andere vrijwilligers mochten niet komen en zaten thuis in spanning af te wachten wanneer ze “hun kindjes” weer konden zien. 

Maar ook waren er die zich zorgen maakten om weer te beginnen. Die bijvoorbeeld behoorden tot een risicogroep of bang waren om de kinderen, leerkrachten of elkaar te besmetten. Niet goed wisten hoe om te gaan met de ander-halve-meter, mag een kleuter even op schoot getroost worden enz. 

Als coördinator heb ik veel tijd gestoken in het goed geïnformeerd worden, het praktisch invullen van de maatregelen, het informeren van medewerkers en ouders. En extra belangrijk was in deze periode om warme belangstelling te tonen voor elkaar, een luisterend oor te bieden of zoeken naar een passende oplossing. Informeel in onze groepschat of even één-op-één bij een bakje koffie via Teams. 

Bekijk met de directeur het actuele Protocol Basisonderwijs


Nu mogen de scholen weer gedeeltelijk open. Door de strengere richtlijnen zoals verschillende bubbels binnen de school, kan ik nu ook niet werken. Hopelijk mogen de scholen snel weer helemaal open en gaat de TSO ook weer van start. Ik heb met de directeuren afgesproken dat ik tegen die tijd, zo snel mogelijk het dan actuele Protocol Basisonderwijs krijg en dat we dan samen het overblijven veilig en verantwoord maar ook weer zorgzaam en gezellig kunnen invullen. 

Vragen waarover nagedacht moet worden


Het lijkt er op dat de meeste scholen een soort continurooster gaan volgen. Neemt niet weg dat elke school eigen, specifieke vragen heeft die aandacht nodig hebben. Het blijft allemaal in beweging en het protocol zal regelmatig ge-update worden, dus wat nu niet mag mag straks misschien weer wel. Denk er daarom nu al over na en bekijk steeds de nieuwste versie van het Protocol Basisonderwijs.

 • Er zijn medewerkers die het nog niet ziet zitten om hun contacten uit te breiden. Wat kunnen we voor hen doen? Hoe houden we ze betrokken? 
 • Is het handig om TSO-vrijwilligers te laten werken als alle andere ouders niet in school mogen? 
 • Hoe los ik dit medewerkerstekort op? Mogen we leerkrachten inzetten?
 • Hoe gaan we de voorbereiding vormgeven in een kleine keuken? 
 • Kunnen alle broodtrommels bij elkaar in de koelkast? 
 • Schenken we melk en limonade of moet iedereen tijdelijk zelf drinken mee nemen? 
 • Kunnen we gebruik maken van extra ruimtes zoals aula of gymzaal?
 • Gaan groepen om beurten buiten spelen?
 • Is het handig om de TSO een half uur langer te laten duren?
 • Kunnen we delen van het plein afzetten met afzetlint?
 • Hoe laten we de kinderen zo min mogelijk rouleren in verschillende groepen?
 • Hoe kunnen we nog keuze-activiteiten aanbieden?

Het is een uitdaging


Alles bij elkaar vind ik het een hele leuke uitdaging om in deze omstandigheden TSO-coördinator te zijn, om flexibel te zijn en mee te denken in oplossingen. Een uitdaging maar zeer zeker ook heel leuk en dankbaar werk door de intensievere contacten met directie, het team en medewerkers. We gaan er voor om als TSO, ook in deze bijzondere omstandigheden, de kinderen een warme en veilige plek te bieden.

Elsbeth Flipsen, OBS Henri Dunant