donderdag 12 november 2020

rubriek: ,

Minder overgewicht bij kind door schoollunch

Onder ouders en kinderen, leerkrachten en schooldirecties bestaat veel draagvlak voor de introductie van een zelfsmeerlunch, waarbij kinderen op school zelf een gezonde lunch klaarmaken. Meer bewegen op school kan door middel van extra sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van bijvoorbeeld medewerkers van de naschoolse opvang en buurtsportcoaches. Lees verder bij NJI.