woensdag 7 oktober 2020

rubriek:

Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor hygiëne en afstand

Het kabinet heeft alle sectoren opgeroepen om de hygiënemaatregelen en de afstandsregels nogmaals onder de aandacht te brengen. De PO-Raad heeft voor het basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBO) speciaal onderwijs (SO) een gezamenlijke infographic laten maken. Download deze samenvatting van de belangrijkste regels in pdf-formaat.

TSO-medewerkers


Ouders/verzorgers/externen die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken, zoals overblijf vrijwilligers, mogen gewoon aanwezig zijn, zolang de regels in acht worden genomen.