donderdag 24 september 2020

rubriek:

Gezondheidscheck

Het Protocol Basisonderwijs is op 22 september weer aangepast. Zie met name het gedeelte II Aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod. Dat gaat specifiek over vrijwilligers:

Met het strikt toepassen van de gezondheidscheck is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

Afstand


Uitdrukkelijk opgenomen is dat leerlingen op basisonderwijs geen 1,5 meter afstand tot volwassenen hoeven te houden. Uiteraard geldt nog steeds:
  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook op het schoolplein
  • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang
  • Gebruik van papieren handdoekjes
  • Er worden geen handen geschud
  • Hoesten/niezen in de elleboog
  • Niet aan je gezicht zitten
  • Speelgoed, speelmaterialen en tafels dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep
  • Pleisters plakken en dergelijke kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd (maar het mag wel)
  • Een of meerdere medewerkers moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Gezondheidscheck


Als overblijfvrijwilliger dien je uiteraard de voorschriften en aanwijzingen van de school op te volgen. Doe de gezondheidscheck voordat je naar de TSO gaat; Is je antwoord op een van de vragen "JA" blijf dan thuis en meldt je af bij de coördinator.

TSO geen voorrang bij testen


Nu is het zo geregeld dat onderwijspersoneel met klachten zich meldt bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

De redactie van het Overblijf Magazine heeft navraag gedaan bij de PO-raad of de voorrangsregel bij het testen op corona voor onderwijspersoneel ook geldt voor tso-medewerkers. Het antwoord was zoals te verwachten negatief, omdat voorrang van tso-medewerkers niet zou voorkomen dat kinderen geen onderwijs zouden krijgen.