woensdag 20 mei 2020

rubriek: , ,

Hoe gaat jouw school de TSO straks weer opstarten?

Per 8 juni gaan de basisscholen weer open, onder het nodige voorbehoud. Voordat de TSO weer in zicht komt moeten er nog wel stappen worden gezet. De vraag is of het voor de zomervakantie gaat lukken.

Nog voor de zomervakantie TSO?


De Rijksoverheid adviseert om het continurooster voorlopig te handhaven. Men wil voorkomen dat er extra haal- en brengbewegingen plaatsvinden van hun ouders die hun kinderen thuis laten lunchen. Eerder is al vastgelegd in het Protocol opstart basisonderwijs van 6 mei dat er niet te veel volwassenen (lees: overblijf-medewerkers) in de school mogen komen. Wanneer betrokken ouders zoals de tso-medewerkers en anderen, weer hun vrijwilligerswerk mogen doen in de school en op het schoolplein, is nog niet bekend. Hopelijk kan dat nog voor de zomervakantie maar de kans daarop schatten wij niet zo groot in.

Belangrijk is om de nieuwe versie van het Protocol opstart basisonderwijs binnenkort te lezen - de nieuwe versie wordt uiterlijk woensdag 27 mei verwacht.

Direct op corona testen via de GGD


Op dit moment komen overblijf-vrijwilligers nog niet in aanmerking voor een test via de school. Het wordt inmiddels wel mogelijk om zonder tussenkomt van de huisarts je te laten testen bij de GGD (zie nu.nl). Dat zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor vrijwilligers die twijfelen of ze iets hebben en daarom nog niet op de groep durven te staan. Maar zoals gezegd, zover is het nog niet, de TSO is nog niet heropenend.

Hoe gaat het met jullie team?


In afwachting van de heropening van de TSO is het goed om na te gaan hoe iedereen het maakt. Missen jullie de TSO niet heel erg? Hoe zou het met de kinderen gaan? Staan jullie te popelen om weer te beginnen? Zijn er misschien collega tso-medewerkers ziek geworden? Zijn er tso-medewerkers die in de risicogroep zitten? Fijn om dat van elkaar te weten. En nuttig ook voor de coördinator, om al op voorhand duidelijk te krijgen wie er te zijner tijd direct ingeroosterd kunnen worden en wie misschien pas in een latere fase.

Deel je ideeën!


Het is wellicht wat vroeg om het er nu al over te hebben. Maar we horen graag van je zodra er op school wordt gesproken over het heropstarten van de TSO en hoe het er in het begin uit zal gaan zien. Het Overblijf Magazine wil graag helpen om goede ideeën en mooie oplossingen te verspreiden: stuur ons dan een email met je tips!