vrijdag 1 mei 2020

rubriek: , ,

TSO na corona-stop

Op 11 mei gaan de basisschoolkinderen weer gedeeltelijk naar school. Als de kinderen de gehele dag op school zijn, zal gekozen worden voor het continurooster. Ouders/vrijwilligers kunnen de taak voor tussenschoolse opvang in principe niet op zich nemen, maar zal het onderwijspersoneel deze taak waar mogelijk op zich moeten nemen, zie Protocol opstart basisonderwijs. In de praktijk zal het betekenen dat in deze opstartfase het onderwijspersoneel niet zal toekomen aan hun verplichte pauze.

Scholen in juni weer helemaal open


Als de opstartfase succesvol is, is het de bedoeling dat de basisscholen in juni weer volledig open zullen gaan. Het lijkt mij dan de bedoeling dat de pauzes van het onderwijspersoneel én de lunchpauze van de kinderen in ere hersteld worden.

Pauze voor onderwijspersoneel én kinderen goed geregeld


Op veel scholen waar tot dit voorjaar al een (onofficieel) continurooster gehanteerd werd, werden veelal (vrijwillige) tso-medewerkers ingezet als pleinwacht. Het onderwijspersoneel begeleidde toen al de lunch van de kinderen. Ik verwacht dat de ongeveer 30% van de huidige basisscholen die tot nu toe het traditionele overblijven hanteert, in juni zal kiezen om het lunchen onder leiding van de leerkracht te continueren, om de verspreiding van het corona-virus blijvend te beperken. Eerder heeft de PO-Raad de wetgeving continurooster, rond pauzes van het onderwijspersoneel en mogelijke oplossingen beschreven: Pauzes inplannen voor leraren.

Spelbegeleiding door (vrijwillige) tso-medewerkers


Voor de spelbegeleiding op het plein zal in veel gevallen een extra groep volwassenen betrokken worden. De vrijwilligers en pedagogisch medewerkers die eerder de TSO verzorgden, zullen waarschijnlijk gevraagd worden deze taak op zich te nemen. We spreken over een groep van ongeveer 60.000 volwassenen groot.

Voorbereiding door de tso-coördinator


Om tso-coördinatoren van tso-organisaties en basisscholen de situatie na 1 juni tijdig te kunnen laten voorbereiden zullen zij in hun geledingen willen inventariseren wie van de (vrijwillige) medewerkers beschikbaar zijn na de opstart van de volledige schoolweek. Allereerst willen zij weten wie van de potentiële medewerkers (en gezinsleden) buiten de risicogroepen vallen. Deze gescreende potentiële medewerkers zullen willen weten of zij, net als het schoolpersoneel getest kunnen worden, zodra zij corona-klachten ontwikkelen.

Wordt vervolgd


Ik heb ook namens mijn collega’s van het Overblijf Magazine deze situatie onder de aandacht gebracht van een tweede kamer-lid en de PO-Raad in de hoop tijdig duidelijkheid te krijgen.

Heel veel sterkte in deze tijd en blijf gezond!