vrijdag 29 mei 2020

rubriek: , ,

TSO mag 8 juni weer open!

Gisteravond is de nieuwe versie van het 'Protocol volledig openen basisonderwijs' gepubliceerd (versie van 28 mei). De conclusie ten aanzien van de TSO is dat er weer mag worden overgebleven, zolang de regels van het protocol in acht worden gehouden.

Geweldig goed nieuws!


Dus niet alleen het "continurooster-overblijven" onder toezicht van de leerkrachten, maar ook het echte overblijven onder toezicht en begeleiding van tso-medewerkers (vrijwillig of betaald) is weer toegestaan!

De regels waar je je aan moet houden vind je in het protocol


De regels in het Protocol volledig openen basisonderwijs komen in het kort hier op neer:

 • 1,5 meter (tussen volwassenen en leerlingen en tussen volwassenen onderling)
 • vaak handen wassen (20 seconden)
 • buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas
 • oppervlakten reinigen met water en zeep
 • speelgoed, speelmaterialen regelmatig schoonmaken met water en zeep
 • groepsactiviteit bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep organiseren
 • thuisblijfregels* voor het personeel (als je verkouden of ziek bent dan blijf je thuis)
 • wegstuurregels* (als een kind of medewerker klachten krijgt) 
 • tso-medewerkers (met gezinsleden) in een risicogroep blijven thuis
 • gespreid ophalen (van kinderen die thuis lunchen)
 • buiten het schoolplein het halen en brengen in goede banen leiden
 • looproutes in de school
 • geen ouders/verzorgers in school en op het schoolplein (behalve dan de overblijf-ouders)

*Bekijk vooral de precieze thuisblijfregels en wegstuurregels goed in het Protocol!

Werk de regels verder uit, samen met de school


Je dient het protocol nauwkeurig te bestuderen (voor zover van toepassing) en zelf praktische oplossingen te zoeken die passen bij jouw TSO en bij jouw school. Het is maatwerk en uiteraard doe je dit alles in nauw overleg met de directie van de school.

Deel je tips en adviezen!


Zoals we in het vorige corona-bericht al hebben gevraagd, hopen we dat je creatieve tips en oplossingen met ons wilt delen zodat wij ze kunnen publiceren ten behoeve van de andere TSO's in ons land.

Heel veel succes met het uitknobbelen van oplossingen en we hopen de komende tijd op dit punt steun te kunnen bieden!tekstfragmenten over vrijwilligers en de TSO uit Protocol volledig openen basisonderwijs: