donderdag 28 mei 2020

rubriek: ,

Snuffie

illustratie Camille Breukhoven
Rick, een mooi kind met een ernstige blik in zijn ogen, komt bij mij staan. Vorige week keek hij al zo sip, toen had hij oorpijn. Maar nu is er iets anders aan de hand. Zijn ogen vullen zich met tranen; zijn hamster Snuffie is dood. Ze zijn naar de dierenarts geweest, maar het hielp niet meer.

Nu ligt Snuffie begraven in de tuin. Hij houdt mij stevig vast, andere kinderen komen om ons heen staan. ‘Dat is echt heel naar, wat zul je hem missen. Wat fijn voor hem dat hij in de voortuin ligt, zo dicht bij je.’ Hij knikt. Droogt zijn tranen. Gaat weer brood eten. Zo nu en dan komt hij even naar mij toe voor een knuffel en kijkt mij met blik van verstandhouding aan.

Er zijn geen woorden voor nodig.