maandag 13 april 2020

rubriek: , ,

TSO na corona

Zoals we helaas gemerkt hebben is alle TSO gestopt na 16 maart. De opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen vindt op school of in de kinderopvang plaats - daarbij komt geen tussenschoolse opvang te pas.

Informatie in de media


Uiteraard volgt iedereen het nieuws op radio en televisie. Vanuit het Overblijf Magazine kunnen we daar weinig aan toevoegen. Als tip kunnen we meegeven om af en toe eens te kijken bij de corona updates.

Wanneer gaat de TSO weer van start?


Dat is natuurlijk de hamvraag. We hopen dat iedereen de huidige periode goed en gezond doorkomt. En dat straks alle vrijwilligers weer klaarstaan om te helpen de overblijf op te starten. Wordt het na de meivakantie? Na de zomervakantie? Of ergens daartussen? Het is onzeker. Het heeft er alle schijn van dat er na de heropstart wel wat veranderingen zullen zijn, maar welke en voor hoe lang, is nu nog niet duidelijk.

De PO-raad denkt na over hoe de scholen weer open zouden kunnen gaan


De PO-raad, de sectororganisatie voor het Primair Onderwijs, studeert nu op de situatie waarin de scholen weer open zullen gaan. Er zijn verschillende scenario's mogelijk voor het stap-voor-stap heropenen van de scholen. Hoe zou het er dan op school toe moeten gaan en hoe voorkom je de verspreiding van het virus? Een en ander hangt weer af van onderzoek dat nu loopt bij het RIVM,  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De PO-raad volgt namelijk de adviezen van het RIVM.

Het RIVM onderzoekt de verspreiding van het virus tussen kinderen en volwassenen


Het RIVM onderzoekt of het virus zich anders verspreidt tussen kinderen onderling dan tussen kinderen en volwassen. Het zou misschien straks zo kunnen zijn dat kinderen onderling elkaar wel mogen aanraken maar dat volwassenen 1,5 meter afstand tot de kinderen moeten bewaren. Maar nogmaals, zeker is dit niet want het onderzoek loopt nog. De resultaten zijn vermoedelijk pas eind mei bekend. Eerder, eind april, komen er waarschijnlijk al beperkte, voorlopige resultaten.

Zullen alle kinderen in het begin overblijven?


Het zou kunnen dat halen en brengen door ouders mogelijk anders wordt vanwege de 1,5 meter regel. Aan ouders kan bijvoorbeeld gevraagd worden om niet meer het schoolplein te betreden, laat staan de school in te gaan. Misschien dat in het begin zelfs alle kinderen moeten overblijven onder toezicht van de leerkrachten zolang er nog geen overblijfmedewerkers op de scholen kunnen worden toegelaten. Als dit al zo zou zijn dan gaat het hoogstens om een tijdelijke maatregel.

Dit roept de vraag op of leerkrachten straks getest zullen gaan worden op corona en er daarnaast voldoende testcapaciteit is om in dat geval ook de overblijfmedewerkers te testen. Maar nogmaals, we weten het nog niet.

Eind april horen we meer


Waarschijnlijk ergens in de week voor 28 april besluit de minister van onderwijs, Arie Slob, of de scholen na de meivakantie nog langer gesloten moeten blijven. Hij heeft dan de eerste, voorlopige uitslagen van het RIVM-onderzoek.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor de tussentijd: ←1,5m→ en blijf gezond!