donderdag 23 april 2020

rubriek:

TSO na 11 mei in principe uitvoeren door leerkrachten

Zoals verwacht adviseert de PO-Raad, samen met andere partijen, om de TSO in principe te laten uitvoeren door de leerkrachten.

Daarbij dient een protocol te worden nageleefd met regels zoals de 1,5 meter tussen kind en personeel, handen wassen enzovoort. Lees verder in het Protocol opstart basisonderwijs.