dinsdag 30 april 2019

rubriek: ,

Ruimtespelen

Buitenruimte de norm


Het ministerie van OC&W hanteert een norm van 3 m2 buitenruimte per leerling met een minimum van 300 m2. Voor een kinderdagverblijf en naschoolse opvang gelden deze norm ook.
Bij scholen groter dan 200 leerlingen volstaat 600 m2 buitenruimte. Dat is nog maar 2 m2 buitenruimte per leerling. Je zou dan bijna willen concluderen dat je je kind beter naar een school met minder dan 200 leerlingen moet sturen omdat er dan meer buitenruimte per kind is. Om af te mogen wijken van deze normen moet je goede argumenten hebben. Ja ruimte in Nederland is schaars maar goede argumenten om meer ruimte per kind te willen hebben zijn er altijd. Hoe meer ruimte, des te meer kans op ruimte om te spelen, des te beter voor de ontwikkeling van het kind.

Afwijken van de norm / Wat is de bedoeling?


Ja, ruimte in Nederland is schaars maar goede argumenten om meer ruimte per kind te willen hebben zijn er altijd. Hoe meer ruimte, des te meer kans op ruimte om te spelen, des te beter voor de ontwikkeling van het kind. Ik gaf een tijdje terug spelworkshops op een TSO en de speelruimte buiten was niet geschikt om mijn spelen daar te kunnen doen. Om de school lag een verhard gedeelte en daar stonden wat speeltoestellen op. Aan de school lag een bos waar de kinderen gedeeltelijk ook op konden spelen, heerlijk in de natuur echter een bos ligt meestal niet aan een speelplaats en liggen speelse activiteiten elkaar vaak in de weg omdat er te weinig speelruimte is. In mijn ogen is om te mogen afwijken van de norm je als organisatie moet afvragen: “Wat is de bedoeling?”. Ik zou zeggen: “Kinderen moeten op een veilige wijze hun energie kwijt”. Kinderen raken hun energie meestal kwijt in de vorm van spel en bewegen en daar is veilige ruimte voor nodig. Is het ook nodig dat de buitenruimte gebruikt gaat worden voor tussentijdse/naschoolse opvang of activiteiten, voor sportactiviteiten en gymles buiten dan zijn dat goede argumenten om meer buiten-/speelruimte te hebben dan de norm aangeeft. Argumenten als gezondheid, bewegen en overgewicht van kinderen te tegen te gaan kunnen hier aan toegevoegd worden.

Het speelplein is steeds belangrijker aan het worden


Er zijn vele organisaties die zich bezig houden met de inrichting van de buitenruimte met veel aandacht voor het spelen. Ook zijn er steeds meer speelpleinactiviteiten door bijv. spelbegeleiders, schoolpleincoaches, buurtsportcoaches en welzijnswerkers. Experts genoeg om te benaderen.
Een aantal aspecten:
  • Er moet binnen- en/of buitenruimte zijn om samen te kunnen eten en drinken.
  • Ruimte om alleen te spelen, in kleine groepen en ruimte om met een grote groep te spelen.
  • Ruimte waar spelmaterialen liggen die de kinderen zelf kunnen halen en terugbrengen.
  • Er komen ook steeds meer spelmogelijkheden met natuurlijk materiaal.
  • Ruimte voor eigen spel.

De behoefte aan ruimte is er altijd geweest.


Wij mensen hebben altijd gezocht naar meer ruimte, denk aan de vele oorlogen, denk aan Columbus, ruime voor nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Wij gingen de ruimte in naar de maan en wij gaan Mars. Kinderen willen ook uitgedaagd worden en nieuwe dingen ontdekken. Goed voor hun ontwikkeling.

Ruimtespeeldag = 1e woensdag van oktober?


  • Ruimte is de basis voor een spel – minder ruimte minder spelmogelijkheden – meer ruimte meer spelmogelijkheden.
  • Wij hebben wel een buitenspeeldag maar een “Ruimtespeeldag” gaat verder omdat het naast de buitenruimte ook gaat om de speelruimte binnen.
  • Niet stilstaan bij maar in beweging komen om binnen- en buitenruimtes optimaal in te richten om ook in te kunnen spelen, te ontdekken, uitgedaagd te worden en waar je veilig kunt spelen.
  • Bedenk met welke spel- en/of natuurlijke materialen je ruimte optimaal, gevarieerd kunt gebruiken. Materiaal hoeft niet continue aanwezig te zijn. Pas periodiek het aanbod van spelmaterialen aan. Haal af en toe iets weg en voeg het later weer toe.
  • Denk aan spelen ook aan een verkleedpartij, fantasiespel, rollend materiaal, speelvelden die je tijdelijk kunt uitzetten met stoepkrijt of tape, teamspelen en spelmaterialen die de kinderen om de beurt zelf mee mogen nemen.

Het belangrijkste van dit verhaal is dat je kinderen veel en veilige speelruimte moet geven binnen en buiten. Hoe interessanter en gevarieerder de speelruimte is die je het kind geeft om te spelen, hoe fijner het voor iedereen is.

Plan nu 2 oktober 2019 in je agenda als de 1e ruimtespeeldag van Nederland en benut de binnen- en buitenruimte optimaal om te spelen en bedenk ook hoe de ruimte nog beter voor spel gebruikt kan worden.