zondag 20 januari 2019

rubriek: ,

Kinderen zijn geen kleine volwassenen

Met deze opmerking start ik vaak een opleiding kinder-EHBO.

Waarom zijn kinderen dan geen kleine volwassenen?


Het is niet alleen dat kinderen nog niet lichamelijk volledig ontwikkeld zijn, maar ook psychisch en motorisch moet er in de kinderjaren nog veel ontwikkeld worden.
Als we kijken naar de lichamelijke bouw van kinderen zien we dat:
 • De luchtwegen smaller en kleiner zijn
 • De hartfrequentie sneller is
 • De ademhaling ook sneller is
 • En het hoofd groter is in verhouding met het lichaam.
 • Een kind is dus GEEN kleine volwassene!

Wat kunnen we zien en merken bij de kinderen van 4-6 jaar, de jongste groep die bij de TSO aansluit?


Kleuters zijn over het algemeen levendig en opgewekt. Zijn vaak Jantje lacht en Jantje huilt, heeft belangstelling voor zijn leeftijdsgenootjes en worden eigenzinniger. Soms leven ze in een fantasiewereld.

In het begin bestaat het denken uit en mengeling van fantasie en realisme. Langzamerhand krijgt het kind zicht op de logische samenhang tussen concrete zaken. Het kind gaat deel uit maken van groepen en wil hier onderdeel van zijn. Op bepaalde leeftijd vinden kinderen het vanzelfsprekend dat zij kunnen hollen, springen, fietsen zonder na te denken.

Elke stap in de ontwikkeling geeft nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe risico’s

Welke ongevalletjes kunnen er dan gebeuren in deze leeftijdscategorie?

Rond de leeftijd van 4-6 jaar, zien we:
 • Vallen van hoogte
 • Verdrinking
 • Vallen met de fiets
 • Snijden aan scherpe voorwerpen
 • Verbranden aan open vuur
 • Bekneld raken, bijv. vinger tussen de deur, voet tussen de spaken van een fiets

Daarom is het goed om ook bij de TSO te beschikken over een gevulde verbandtrommel!
Wat is handig om daarin te hebben zal ik in mijn volgende column behandelen.

Veel plezier met de jongsten in de groep!