dinsdag 17 december 2019

, ,

Kerstmaterialen

Spelen, knutselen en kleuren in de sfeer van Kerst. Doe inspiratie op en download materialen bij Yurls en Internetwijzer en geen kind hoeft zich nog te vervelen in de laatste dagen voor de Kerst!
17.12.19

vrijdag 13 december 2019

Het continurooster breekt leraren op

foto Pixabay
Het oprukkende continurooster in het basisonderwijs zet pauzes van leerkrachten onder druk. “Op papier lijkt het goed geregeld, maar in de praktijk werkt het niet.”

Lees verder bij AOb
13.12.19
,

Geen hoofddoek

tekening Lucienne Kohler
Fatima heeft een zee aan heimwee in haar ogen. Als ik haar groet raakt ze me altijd even aan.

Op mijn vorige school werd ik als nieuwe overblijfmedewerker naar het bijgebouw verbannen. Ik zeg ‘verbannen’ omdat in het hoofdgebouw voornamelijk Nederlanders werkten en in het bijgebouw meer vrouwen van Marokkaanse afkomst.

Ik ging er meteen gezellig tussen zitten en genoot van de onbekende klanken om mij heen die mijn werk een exotisch tintje gaven. Al snel vertelde een Nederlandse vrouw die er ook werkte dat ze het zo vervelend vond dat de moslima’s in hun eigen taal bleven praten terwijl zij ernaast zat. Nu hield ze maar afstand. Ze keek mij aan met een blik alsof ik moest kiezen; of bij haar komen zitten, of mij aansluiten bij de groep Marokkaanse vrouwen. Ik had begrip voor haar verhaal, maar omdat ik te zijner tijd de coördinatie zou gaan doen, leek het mij niet verstandig om een bepaalde groep buiten te sluiten.

Gratis tramkaartje


Ik bleef natuurlijk praten met de Marokkaanse vrouwen. Een van hen had een zoon die aan de universiteit studeerde, daar was zij erg trots op. Ik kon van alles vragen over haar leven en ik vertelde over mijn overblijftijd op een ‘zwarte’ school in de Amsterdamse Diamantbuurt.

Op de tramhalte begonnen moslima’s, die ik niet kende, spontaan tegen mij te praten. Ik kreeg zomaar een tramkaartje dat nog twee uur geldig was in mijn hand gedrukt. Steeds vaker zag ik donkere ogen vanonder hoofddoeken met belangstelling naar mij staren in de straten van Nieuw-West. Of was ik het zelf die mijn omgeving anders was gaan zien?

‘Jij ouwehoert te veel met je collega’s,’ onderbrak de vrouw, die zich nog steeds buitengesloten voelde, het gesprek met een moslima. Het was een chique ogende dame, maar de buitenkant zegt niets.

Rouw


‘Wat zie je er mooi uit zo in het wit,’ zeg ik tegen Fatima. Ik ga er vanuit dat ze in feeststemming is. Ze glimlacht, maar haar ogen staan droeviger dan ooit. Ze legt met handen en voeten uit dat in haar cultuur wit een rouwkleur is. Haar man is vorige week overleden na een lang ziekbed.

'Hey,' zegt een kind uit de kleuterklas bij de kapstok op de gang tegen mij. 'Ben jij ook van de overblijf?' 'Ja, hoezo?’ 'Waarom heb jij dan geen hoofddoek om?' Ik slik en sta even met mijn mond vol tanden.


13.12.19

donderdag 12 december 2019

,

Columnist Rian van Nuland - Diëtist

Mijn naam is Rian van Nuland. Ik ben geboren en getogen in Brabant en heb een praktijk als kinderdiëtist in Tiel. Daarnaast werk ik als diëtist in het ziekenhuis van Tiel waar ik kinderen en volwassenen zie.

Diëtist


Een diëtist is iemand die veel weet over eten en drinken en gezondheid, zeg ik vaak tegen kinderen. Zij kan je helpen om de goede voeding te kiezen. Daarbij houdt ze rekening met wat jij lekker vindt en met klachten die je misschien heb, of met beweging en sporten.

Als je ziek bent of een allergie hebt, moet de voeding soms worden aangepast. Dat noemen we een dieet. De diëtist gaat proberen ervoor te zorgen dat jij je beter voelt. Bijvoorbeeld dat je geen buikpijn meer hebt, minder vaak moe bent, goed groeit of een gezonder gewicht krijgt.

Schrijven


Ik vind het heel leuk om te schrijven. Daarom heb ik in 2017 een eigen website gemaakt waarop ik iedere week iets schrijf over wat ik meemaak als diëtist.

School


Mijn kinderen (een dochter van 17 en een zoon van 14 jaar) zaten op een basisschool waar ze een continurooster hadden. De school was een open ruimte zonder klaslokalen en centraal punt was het ‘restaurant’, zoals dat sjiek heette. Aan tafeltjes onder kleurige parasols aten de leerlingen in groepjes op verschillende tijden. Het was er gezellig, merkte ik als ik eens een dagje mocht meelopen. Een fijne omgeving om te eten en drinken.

Columns


Voor Overblijf Magazine zal ik schrijven over eten en drinken. Dat zal niet altijd nieuwe informatie zijn. Maar mijn ervaring is dat het goed is om te herhalen. Zoals ik zelf regelmatig iets lees waar ik weer even inspiratie uit haal. Zo hoop ik kleine inzichten te geven waar de lezer weer even op een spoor wordt gezet.

Ik wens je veel leesplezier. Als je het leuk vindt, kijk dan ook eens naar mijn site rianschrijft.blogspot.com die je ook kunt volgen via je google-account of via een berichtje naar lezen@rianvannuland.nl.

Met hartelijke groet,


12.12.19

maandag 11 november 2019

, ,

‘Jij spreekt geeneens goed Nederlands’

In de TSO zijn steeds meer mensen werkzaam waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Als kinderen worden aangesproken op gedrag vinden ze dit over het algemeen niet leuk. Sommigen reageren direct met een opmerking. Dit varieert van ‘je bent mijn moeder niet’ tot ‘jij spreekt geeneens goed Nederlands!’ Het is afreageerruimte die kinderen op die manier pakken. De een ervaart dit soort opmerkingen als heel brutaal, de ander vindt het wel meevallen. Hoe is dat voor jou? Hoe zou jij reageren?

Dat klopt. Ik leer Nederlands.


Een tso medewerker die onlangs ook zo’n opmerking kreeg over haar Nederlands reageerde als volgt:
‘Dat klopt. Jij bent hier op school. Ik ga ook naar een school. Ik leer daar Nederlands praten en schrijven. Het is een moeilijke taal voor mij. Voor jou niet he? Weet je dat mijn taal heel andere letters heeft? Ze pakt pen en papier en begint de naam van de jongen in het Arabisch te schrijven. Verbaasd kijkt hij hoe ze van rechts naar links schrijft en welke tekens er op het papier verschijnen. ‘Wouw, is dat mijn naam?’, vraagt hij. Ze knikt. Hij vindt het prachtig en roept zijn vrienden er bij.

De jongens willen ook graag weten hoe hun naam er in het Arabisch uitziet. Haar rustige reactie op de opmerking van de jongen zorgt ervoor dat er een verbinding ontstaat tussen haar wereld en zijn wereld. Ze is vanwege het oorlogsgeweld gevlucht uit Syrië en blij tijdens de overblijftijd op de school aan het werk te zijn. Ze leert de kinderen inmiddels ook het alfabet en de uitspraak van de letters.

Een positieve verandering


Het gezag van deze tso medewerker en ook het ontzag voor haar heeft een positieve verandering doorgemaakt. Dit is wat er kan gebeuren als je niet gelijk boos reageert en snapt dat het ook gewoon een constatering van een feit is.


11.11.19

zondag 10 november 2019

,

Uit wiens portemonnee komt het geld voor de lunchpauze op school?

De wet op het primair onderwijs is duidelijk, zou je denken: "TSO wordt door het schoolbestuur georganiseerd als de ouders hierom gevraagd hebben. De kosten die hieruit voortvloeien komen vervolgens voor rekening van de ouders." Maar, het schoolbestuur kan ervoor kiezen de kosten voor de ouders te beperken.

Inkomsten van het schoolbestuur


Het schoolbestuur ontvangt van de overheid jaarlijks geld om de organisatie van de school/scholen te verzorgen, de zogenaamde lumpsum. Het is bedoeld voor o.a. het onderhoud van het schoolgebouw, de administratieve ondersteuning en óók tussenschoolse opvang. Goed om te realiseren dat dit geld losstaat van de gelden voor salarissen voor de leerkrachten.

TSO in de schoolbegroting met €26,41 per leerling


De overheid geeft vooraf in het najaar, een advies hoe de school het totale besteedbare bedrag kan verdelen over de verschillende kostenposten. Bij iedere post is een bedrag genoemd. Bij tussenschoolse opvang staat een bedrag van €26,41 per leerling. Het begrotingsmodel, dat jaarlijks gemaakt wordt, is vanaf oktober beschikbaar. Download hier de versie voor 2020 op de website van Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De (G)MR let op de TSO in de begroting


Het is aan het schoolbestuur om een begroting op te stellen voor de besteding van dit geld en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad in te laten stemmen met de begroting. Het schoolbestuur mag in principe zelf beslissen welke posten worden opgenomen in de begroting. Het kan dus zijn dat de post ‘tussenschoolse opvang’ wordt vergeten en dat dit geld gaat naar andere, ook belangrijke, posten. Aan de (G)MR dus de taak om te controleren of de TSO terugkomt op de begroting.

Ouders hoeven dan minder te betalen


Stel, het schoolbestuur heeft € 26,41 per leerling van de school voor TSO op de begroting gezet en de school heeft 150 leerlingen. Vanuit de lumpsum is dan € 3.961,50 beschikbaar voor tussenschoolse opvang. Door de beschikbaarheid van dit grote bedrag kan het bedrag dat de ouders betalen per overblijfbeurt behoorlijk dalen.

Scholen die werken met een continurooster mogen de ouders niet verplichten een bijdrage voor TSO te doen. Als deze scholen bijvoorbeeld pleinwachten inzetten om de lunchpauze van de leerkrachten te garanderen, zijn de kosten voor de pleinwachten voor de school.

Bedoeld voor onkostenvergoeding en opleiding


In een voorlichtingsbrochure van de PO-Raad staat beschreven staat dat het geld vooral bedoeld is voor deskundigheidsbevordering van de overblijfkrachten en daarnaast voor de organisatie van de tussenschoolse opvang. Omdat er soms wat onduidelijkheid is, over waaraan dit geld besteed kan worden, heb ik contact opgenomen met de juridische dienst van de PO-Raad. Op mijn vraag of de kosten voor het salaris/onkostenvergoeding van de tso-coördinator of de overige vrijwilligers ook kunnen worden betaald uit deze gelden, kreeg ik een bevestigend antwoord: "Ja, dat klopt. De kosten kunnen betaald worden uit deze middelen."

Samengevat


 • Bij TSO betalen de ouders de kosten.
 • Bij het continurooster mogen de ouders niet verplicht worden te betalen voor TSO, bijvoorbeeld voor de inzet van pleinwachten.
 • Geld in de lumpsum bedoeld voor TSO (in 2020) is € 26,41 per leerling van de school.
 • De lumpsum is niet geoormerkt geld, het schoolbestuur stelt zelf een begroting op en bepaalt zelf de posten.
 • De (G)MR heeft instemmingsrecht en kan er mede voor zorgen dat € 26,41 wordt besteed aan TSO.
 • Het tso-geld in de lumpsum kan worden besteed aan tso-cursussen en onkostenvergoedingen/salarissen van medewerkers.
 • Lees alles over wet- en regelgeving in de meest recente brochure van TSO-Support.

Veel succes met de (tso)-begroting voor 2020!


10.11.19

zaterdag 9 november 2019

,

Sint/Kerstpakket voor de winter

Dit pakket bevat een open haard, de stoomboot/pakjesboot en de kerstboom. Deze artikelen zijn een geweldige aanvulling op het winterspel en het winterverhaal. Zet tijdens de Sinterklaastijd de schoen bij de haard, hang rondom Kerst sokken aan het dak of maak het extra gezellig tijdens de donkere wintermiddagen en avonden. Klik hier voor de kortingscode voor de Combiset SCHOOL in de webshop van Kijk op Spel (geldig tot 17 november).
9.11.19
,

Ieder kind verdient een verzamellade

Een verzamellade, wat is het?


Een lade met losse materialen. Materialen die incompleet zijn, maar te leuk om weg te gooien. Materialen die ergens bij horen, maar we moeten nog even bedenken waarbij …

Een lade met eindeloze spelinspiratie


Heb je er geen? Het is de moeite waard om er een te creëren! Het geeft ontspanning om erin te rommelen. Spelinspiratie wanneer je even niet weet wat je kunt doen … Of een beetje opruimvreugde wanneer er iets in mag ☺

Ook voor de tussenschoolse opvang!


Zeker is het ook geschikt voor de tussenschoolse opvang. Naast de kracht van de lade zelf, is het ook goed te gebruiken tijdens spelmomenten. Laat kinderen 1 item uit de lade kiezen, om te kunnen combineren met ander spelmateriaal. Bijvoorbeeld spelen met blokken en 1 gevonden knikker.

Nieuwsgierig geworden? Spelen is een wereld vol ontdekkingen en ontspanning. In een workshop van Kijk op Spel komen veel spelideeën aan bod. Kijk voor meer informatie op kijkopspel.nl

Kortingscode


Klik hier voor de kortingscode voor de Combiset SCHOOL in mijn webshop (geldig tot 17 november).

9.11.19

vrijdag 8 november 2019

,

Henk

illustratie Camille Breukhoven
‘Mag Henk mee naar binnen?’ Stella en Josje kijken mij verwachtingsvol aan. ‘Wie is Henk?’ Stella opent haar hand. Een glanzend lieveheersbeestje kruipt lang haar vingers omhoog. ‘Maar wat als hij door de klas heen gaat vliegen?’ Ze heeft een idee: ‘We hebben een luciferdoosje waar hij in kan.’

In de klas gaat Henk met wat gras het doosje in dat een klein beetje open blijft staan zodat hij nog net kan ademen. Alle kinderen komen even langs om te kijken naar hem. Josje bedenkt dat hij wel eens dorst zou kunnen hebben en probeert druppels water in het doosje te doen. Ik hou mijn hart vast.

‘Dames, zullen we Henk gaan bevrijden, voordat de juf komt?’ Ik open alvast het raam. Ze nemen het zekere voor het onzekere en openen het doosje. Na een lichte aarzeling, vanwege het lichtbad waaraan hij plotseling wordt blootgesteld, slaat hij zijn vleugels uit. ‘Dag Henk, pas je een beetje goed op jezelf? We zullen je altijd aan je blijven denken!’ roepen we achter hem aan.

Als de juf binnenkomt doen we alsof er niets gebeurd is.


8.11.19

donderdag 7 november 2019

, ,

Lucienne Kohler, columnist Kunst en cultuur en interculturalisatie

Ik ben opgeleid tot docent Nederlands en was enige tijd verbonden aan de IVKO als docent Nederlands.

Tijdens mijn vervolgstudie aan de Gerrit Rietveldacademie begon ik te werken als overblijfjuf op een lagere school en was 6 jaar overblijf-coordinator op de Cornelis Vrijschool, waar ik zelf als kind ook op zat.

Ik maakte foto’s van kinderkrijttekeningen om hun straatkunst te conserveren.

Voor de post-opleiding ‘Kunstenaar voor de Klas’ ging ik verhalen optekenen van dingen die kinderen mij vertelden. De opleiding ben ik niet gaan doen, maar deze miniatuurtjes zijn de overblijfselen van dit proces.

Sinds 1984 draag ik gedichten voor: Ik deed dit o.a. in de Badcuyp, het Parooltheater, Festina Lente en op het korte verhalen festival in De Rode Hoed.

Ook was ik enige tijd jurylid bij Festina Lente, het eerste cafe dat slams organiseerde, dat later een trend werd in Nederland. Ik deed dit samen met dichter Peter Verstegen en Simon Vinkenoog.

Vanaf 1997 publiceerde ik gedichten in o.a. De Tweede Ronde, Surplus, een bloemlezing van het Davidsfonds, Krakatau, Nynade, Kladblok. In 2017 stond een gedicht van mij in de Top-100 bundel ‘Goudlicht en Avondschijn’ van de Thüring Poëzie wedstrijd.

Op dit moment werk ik onder andere aan het blog overblijfselen met verhaaltjes uit de TSO, die bedoeld zijn voor medewerkers in de TSO. De verhaaltjes die je van me zult lezen in het Overblijf Magazine komen uit dit blog.7.11.19

dinsdag 8 oktober 2019

,

De tso-organisatie goed geregeld?

Regelmatig krijg ik vragen over wet- en regelgeving en aan het begin van het schooljaar zijn de vragen vooral gericht op de noodzaak van het aantal tso-medewerkers.

In de wet Primair Onderwijs (artikel 45), waar het overblijven onder valt, is geen duidelijkheid gegeven over hoeveel kinderen één tso-medewerker mag begeleiden. Er is dus geen wettelijke ‘leidster : kind ratio’, zoals in de (Wet) kinderopvang is vastgesteld. In artikel 45 van de wet Primair Onderwijs staat alleen dat de opvang in een veilige- en kindvriendelijke ruimte moet worden georganiseerd.

Hoeveel medewerkers zijn er nodig?


Hoe een veilige- en kindvriendelijke ruimte eruitziet, dat wordt in overleg met de tso-organisatie en de ouders vastgesteld. Omdat er geen wettelijke bepalingen zijn op het gebied van het aantal medewerkers, kijken we naar de ervaringen van de afgelopen 15 jaar. Kort door de bocht kun je rekening houden met:
 • 1 begeleider : 15 kinderen als er ook met de kinderen gegeten wordt.
 • 1 begeleider : 22 kinderen als de kinderen alleen tijdens het spelen worden begeleid.
Afhankelijk van verschillende factoren kan het belangrijk zijn meer begeleiders in te roosteren. Bedenk daarbij ook dat kinderen in de BSO (Wet kinderopvang) een begeleiding krijgen van 1:10 (jongere kinderen) tot 1:12 (oudere kinderen).

Wisselpauze als oplossing bij krapte


Je wilt de TSO goed organiseren en graag met vrijwilligers werken, zodat de prijs van het overblijven betaalbaar blijft. Je hebt te maken met krapte op de ‘vrijwilligersmarkt’ en daardoor rijst de vraag al gauw: ‘Hoe organiseer ik de TSO goed met zo min mogelijk medewerkers?’
Door het instellen van wisselpauzes bereik je dat met de helft minder tso-medewerkers hetzelfde aantal kinderen begeleid kunnen worden. Leerkrachten eten dan vaak een kwartiertje tot 25 minuten met de kinderen, waarna de speelpauze wordt begeleid door de tso-medewerkers.

Dit is een rigoureuze aanpak, want:
 • De leerkrachten kunnen niet meer onderling lunchen/vergaderen;
 • De tso-medewerkers leren de kinderen minder eenvoudig kennen, omdat de gesprekjes vooral plaatsvinden tijdens het eten. Veel overblijfmedewerkers geven aan dat zij in deze lunch-aanpak minder werkplezier ervaren.
 • Als naast wisselpauzes ook gekozen wordt voor het continurooster, dan zijn de kosten voor de vrijwilligersvergoedingen of salarissen voor de school in plaats van voor de ouders.

Professionele organisatie als kwaliteitsslag


Als pedagogisch medewerkers of professionele tso-medewerkers worden ingezet als extra begeleiders of tso-coördinatoren kan dit zeker zorgen voor een verbeterslag. Deze medewerkers zijn al opgeleid om kinderen te begeleiden en ervaring leert dat zij dit prima doen in een nieuwe tso-praktijk.
Het idee achter deze keuze is vaak dat de ervaren medewerker het goede voorbeeld gaat geven aan de minder ervaren vrijwilligers, in de hoop dat zij deze pedagogische aanpak over gaan nemen. Helaas is de werkdruk in de TSO vaak zo hoog, dat iedere (vrijwillige) medewerker druk is in zijn/haar eigen groep/werkplek en geen tijd heeft om te leren van een collega. Zet de coördinator/coach daarom boventallig in op de werkvloer, dan is de kans op succes veel groter.

Samenwerking en werkafspraken eerst


Zet de samenwerking onderling én met het schoolteam centraal, waarin gewerkt wordt aan goede werkafspraken onderling en een goed pedagogisch klimaat voor de kinderen. Kies en besluit samen de wenselijke aanpak en handel daar allemaal naar.

Keep up the spirit


In de wet staat o.a. dat ten minste de helft van de tso-medewerkers scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven. Bied de (nieuwe) medewerkers één keer een basiscursus aan en organiseer vervolgens jaarlijks een opfriscursus. De coördinator zal een cursus leidinggeven waarderen en uitkijken naar jaarlijkse dag met collega’s. Alles bij elkaar zal het naast werkplezier ook de veiligheid en de kindvriendelijkheid in de TSO bevorderen. Inschrijven voor een cursus kan hier: tso-support.nl/open-inschrijving.

Meer weten?


Lees de details in mijn brochure: tso-support.nl/informatie
Ik wens je veel fijne momenten in de TSO toe.


8.10.19

zondag 15 september 2019

,

Risicovol laten spelen, durf jij het aan?

Na de lunch spelen de kinderen buiten op het schoolplein. De zon schijnt. Het is een heerlijke warme dag. De jas hoeft vandaag niet aan.

Er staat deze pauze een platte lage bank op het plein. Die staat er normaalgesproken niet. Vier jongens spelen er in de buurt. Plotseling roept een van hen dat ze van die bank een glijbaan kunnen maken. De anderen reageren zeer enthousiast. Met elkaar sjouwen ze de bank naar een laag muurtje. Dat valt nog niet mee want de bank blijkt zwaarder dan gedacht. Ook de lengte is een uitdaging. Opgewonden stemmen klinken. De TSO medewerkster kijkt en luistert van een afstandje.

De bank moet aan een uiteinde omhoog worden getild. De jongen die dacht dat hij dat alleen wel kon, vraagt toch maar om hulp. ‘Het is lastig’, roept hij. Als ze tevreden zijn over de stand van de bank klimmen ze op het muurtje, laten zich op de bank zakken en glijden naar beneden. Het blijkt niet zo snel te gaan als gehoopt. ‘We moeten onze schoenen en sokken uitdoen dan gaat het beter’, zegt een van hen. Er wordt schuin naar de TSO medewerker gekeken. Zou ze gaan zeggen dat het niet mag? Ze reageert niet dus gaan ze door.

De TSO medewerker twijfelt


Op die blote voeten blijkt het nog steeds niet snel genoeg te gaan. Een nieuw idee ontstaat. Ze gaan hun sokken aandoen omdat het dan vast lekker glad zal zijn. De TSO medewerkster twijfelt of dit goed zal gaan. Is dit te gevaarlijk? Ze overlegt even met haar collega. Samen besluiten ze dat het risico laag is, dat dit leerzaam is en veel spelplezier geeft. Ze laten de kinderen hun gang gaan en een van hen blijft in de buurt. Het enthousiasme onder de jongens is groot. Het heeft een aanzuigende werking op meer kinderen. Er ontstaat een wachtrij.

Boze juf


Opeens zwaait er een deur open. Een juf van de peuterspeelzaal komt met stevige pas en een harde boze stem op de kinderen afgelopen. Ze moeten daar onmiddellijk mee ophouden. ‘Daar is de bank niet voor bedoeld!’ De schrik bij de jongens is groot. De bank moet van het muurtje worden gehaald. Ze blijft er, met de handen in de zij, bij staan zodat ze zeker weet dat het gebeurt.
Als ze terug naar binnen loopt zie ik verbouwereerde kinderen en TSO medewerkers.

Hebben jullie afspraken over risicovol spel en het gebruik van materialen? Zijn er afspraken over met de verschillende collega's in het gebouw?

Als het onderwerp jouw interesse heeft lees je op veiligheid.nl wat risicovol spelen is. Je vindt er ook tips en kunt er een testje doen.


15.9.19
,

Inspiratiedag voor tso-coördinatoren te Velserbroek/Haarlem op 7 november 2019

Tijdens onze cursussen voor de overblijf merken we telkens weer dat het zo inspirerend is te horen hoe op andere scholen de overblijf is georganiseerd.

Daarom organiseert Sheila Hoogeland ook in 2019 een Inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren. De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren.

De manier waarop wij met collega’s, ouders en leerkrachten communiceren staat centraal tijdens deze dag.

Onderwerpen die aan bod komen:


 • Communiceren met samenwerking
 • Omgaan met kritiek
 • Check-up TSO en beleidsplan

Meer informatie en inschrijven bij TSO-Support.
15.9.19
,

Geluksmomentjes tijdens het overblijven

Als overblijfmedewerker probeer je het overblijven zo goed mogelijk te organiseren. Zo let je erop dat de kinderen genoeg eten, drinken en fijn samen spelen. In de TSO als mini-samenleving gaat niet alles in één keer goed en zul jij als begeleider de kinderen ook af en toe (aan)spreken, bijsturen en corrigeren.

Aandacht richten


Je kunt je aandacht richten op de negatieve situaties, maar ook juist op de positieve. Aandacht hebben voor de negatieve situaties is niet zo vreemd. Vanuit de oertijd was het belangrijk om het negatieve (gevaar) op tijd te herkennen. Als ouder (en dus ook als overblijfmedewerker) is het nog steeds belangrijk om gevaren te herkennen. Je bent tenslotte ook verantwoordelijk voor de veiligheid. De kunst is om naast voor veiligheid ook voor een kindvriendelijke opvang te zorgen.

Je oermodus


Als je reageert vanuit je oermodus, zie je direct als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Je spreekt het kind aan. Soms besef je je achteraf dat je de hele pauze kinderen hebt gecorrigeerd.

1 op 5


Wees er bewust van dat tegenover slechts één negatieve opmerking, ervaring of gedachte, er vijf positieve moeten staan, om de gevolgen van die ene negatieve weg te werken.

Het overblijfkind


Stel je het kind eens voor waar je meerdere keren per overblijfbeurt op moet mopperen. Wie moppert er nog meer op dit kind? En, nog belangrijker, wie geeft dit kind een positieve opmerking, ervaring of gedachte? Hoeveel geluksmomentjes krijgt dit kind per dag? Wegen ze op tegenover de negatieve ervaringen? Zal dit kind opgroeien tot een evenwichtige volwassene?


De overblijfmedewerker


En stel jezelf eens voor, als overblijfmedewerker die het zo goed wil doen, maar zo vaak moet mopperen. Misschien wel als politieagent bij de TSO fungeert. Lig jij later in bed te piekeren over de dingen die niet zo leuk of goed gingen die dag? Hoe zit het met jouw geluksmomentjes, had jij er vijf keer meer dan de negatieve momenten?

Effect van positieve aandacht


Geef dus vooral aandacht aan wat goed gaat, dat geeft jou én het kind een geluksmomentje. Andere kinderen zullen het voorbeeld van hun klasgenootje volgen en ook een geluksmomentje met jou willen delen! Wat zal het ontzettend fijn overblijven zijn bij jullie.

Ik wens je heel veel mooie momenten in de TSO toe.


15.9.19

vrijdag 16 augustus 2019

,

Escape je mee?

Een spel met uitdagingen

Een escape room is een populaire activiteit. Mensen worden opgesloten in een ruimte. Door het oplossen van verschillende puzzels en raadsels kun je de uitgang vinden. Vaak is de tijd in combinatie met de raadsels en / of puzzels een leuke uitdaging.

Dat kunnen we zelf!

Hoe leuk ik het om samen met de kinderen een escape spel te ontwerpen. De kunst is om verschillende raadsels en / of puzzels aan elkaar te linken. Door de ene puzzel op te lossen krijg je informatie over de volgende puzzel. Een leuke uitdaging om het te maken en leuk om te spelen.

Het maken van een escape spel in stappen


 1. Maak een opzet van het spel.
  • Waar wordt het spel gespeeld?
  • Hoeveel raadsels en / of puzzels worden er gebruikt?
  • Welke materialen hebben we tot onze beschikking?
  • Wat is de leeftijd van de kinderen?
 2. Bedenk wie de raadsels en / of puzzels maakt. Daarnaast is het handig dat 1 persoon in de gaten houd dat de raadsels en / of puzzels aan elkaar gelinkt worden.
 3. Moeten er materialen gemaakt worden? Wie kan dit doen?
 4. Wie gaat het spel testen? Het is het handigst wanneer iemand dit doet die niet heeft meegewerkt aan het ontwerp. Op deze manier zie je eenvoudig waar het spel nog niet loopt.
 5. Bedenk of je het extra moeilijk maakt door te werken met een tijd. Wanneer een aantal personen het spel testen weet je hoeveel tijd er ongeveer nodig is. Een kookwekker kun je goed gebruiken om de eindtijd aan te geven.

Geschikt voor de tussenschoolse opvang


Het maken van een escape spel kan stukje voor stukje. Daardoor is het zeer geschikt voor de oudere kinderen op de tussenschoolse opvang. In een paar weken bouw je een uniek spel op. Natuurlijk is begeleiding vanuit een medewerker van meerwaarde. Het is even oefenen met de manier van opdrachten maken.

Een voorbeeld


De eerste opdracht kan bijvoorbeeld onderstaand raadsel zijn:

Welkom bij onze TSO Escape…
Wij vind het heel dapper dat je dit avontuur aangaat.
Vind jij de sleutel om het kleine kluisje te openen?
En zoek heel snel voordat de tijd op is.
Kun je het alleen of doe je het samen?
Succes!

De sleutel van het kluisje ligt bij het r a a m.

Geïnspireerd?


Veel plezier met het maken en spelen van jullie eigen escape spel!


16.8.19

donderdag 15 augustus 2019

,

Wij mogen het niet weten

Ze heeft in een boze bui een ander kind pijn gedaan. De boze buien komen dagelijks meerdere keren voor. Ook tijdens het overblijven. Soms binnen, soms buiten. Ze doet om het minste of geringste andere kinderen pijn of pakt iets af. Je moet haar tijdens de TSO constant in de gaten houden. Het voelt als een zeer intensieve en gespannen situatie. Je doet je uiterste best de veiligheid in de groep te bewaken. Je hebt haar vandaag hooguit twee minuutjes uit het oog verloren en nu is het weer zover. Daar sta je dan. Je voelt je heel onmachtig.

Wat is er toch aan de hand met dit meisje? Waar komt haar gedrag vandaan? Wat heeft ze nodig? Wat kan je doen? Je hebt de juf om hulp gevraagd. Zij zegt dat ze het niet kan delen. Privacygevoelige informatie.

De leerkracht heeft gezegd dat je haar maar op een stoeltje moet zetten als ze niet luistert. Daar zit ze dan ook vaak op. Jij vraagt je af:
 • Hoe lang ga je hier mee door als het geen effect heeft?
 • De aangereikte oplossing van de juf voelt voor jou niet als een goede. Wat nu?
 • Hoe lang ga je door met negatieve aandacht geven?
 • Kan je het kind weren omdat de veiligheid van anderen in het geding is?
 • Hoe kan ik de andere kinderen uitleggen dat ik nauwelijks tijd voor hen heb?

Herkenbaar?


Het is goed te weten dat we met een mildere blik naar kinderen kunnen kijken als we begrijpen wat het gedrag veroorzaakt. Het beïnvloedt onze reactie naar kinderen. Dring er dan ook bij jouw contactpersoon van de school op aan om minimaal algemene informatie te krijgen. Je kunt ook, als je coördinator bent, zelf contact met de ouders zoeken. Beschrijf de situatie feitelijk, oordeel niet. Vraag hen om hulp. Wat denken zij dat een goede benadering zou kunnen zijn? Wat denken zij dat hun kind nodig heeft? Zorg voor iemand extra op de groep. Soms is er een samenwerking tussen school en hulpverlening en is er een budget voor het kind waaruit de extra kosten betaald kunnen worden.

Welke afspraken hebben jullie over de begeleiding van kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben? Ik ben benieuwd!


15.8.19
,

Tech NO logie Kunst, daar waar kunst en technologie elkaar vinden

Technologie en kunst gaan vaak niet hand in hand. Dit is de mening van menigeen die zijn blijven hangen in een tijdperk van de Sony cassette bandjes, de geur van oude vinyl platen, of zij die zweren bij het urenlang staren naar een prachtige schilderij in een kunst museum.

Muziek leren met Youtube


Mijn kids zijn muzikaal. Om te beginnen met mijn dochter; Alles wat ze hoort zingt ze feilloos na. Ze wilt ook nog piano leren. Dus hebben we een piano in huis gehaald. Het leren van piano is echter niet zo makkelijk. Gelukkig bestaan er op youtube letterlijk honderden “how to” filmpjes die haar leren hoe ze akkoorden kan ontcijferen of hoe zij die ene solo of melodie kan leren spelen. Enige wat youtube –voorlopig- nog niet kan is actieve feedback geven. Een gepassioneerde feedback over vinger setting of frasering of nog beter, haar een welgemeende compliment geven.

Muziek- en dansfilmpjes maken op TikTok


Social media opent deuren voor hele nieuwe vormen van interactieve kunst. Zo maakt social media app TikTok het mogelijk om zelf creatieve filmpjes te uploaden op basis van muziek. Songteksten, ritmes, melodieën, songdynamiek worden vertaalt naar boeiende choreo’s door miljoenen gebruikers wereldwijd met een gemiddelde. De nieuwe generatie waar mijn zoon van 10 jaar oud gretig deel van uitmaakt staat aan de voorfront van deze nieuwe ontwikkeling waar wereld sterren als Lil Nas X zijn voorgekomen. Zijn song “Old Town Road” ging viraal via deze app en zijn hit staat nu al 17 weken op nummer 1 in de Amerikaanse billboard chart. Een baanbrekende record.

Tip voor de tso-medewerker


Computerwetenschappers zijn trots als ze Shakespeare niet kunnen citeren en kunstenaars zijn niet geboeid door de derde wet van thermodynamica. Mama en papa hebben al helemaal geen tijd om over de schouder mee te kijken naar het actieve gebruik van TikTok. In essentie staat de nieuwe technologie aan de basis van de vorming van de culturele en kunst gedachtegoed van onze volgende generatie.

Toon interesse in de creativiteit van de kids. Ze vinden het vaak leuk om te vertellen welke filmpjes ze maken. Wees vooral niet bang om in hun wereld te stappen. Het is immers een digitale tijdperk vol mogelijkheden. Check ook JM over TikTok.


15.8.19

woensdag 14 augustus 2019

,

Wat heb jij ontdekt in de vakantie?

Het is bijna zomervakantie. En moment van rust voor de scholen en daarbij de tussenschoolse opvang. De kinderen komen over een paar weken met vakantieverhalen terug naar school. En hoe leuk is het om dit te gebruiken in een spel?

Nederland, Duitsland, Frankrijk of …

Waarmee hebben de kinderen gespeeld in de vakantie? Waar zijn ze naar toe geweest? En zijn er misschien spellen gespeeld in een land die ze nog niet kenden? Hebben we nieuwe spelmaterialen ontdekt?

Samen opschrijven

Maak samen een poster door alle spellen op te schrijven op een groot vel papier. Hiermee ontdek je welke spellen veel zijn gespeeld en welke uniek zijn. Laat je ook inspireren door het gesprek. Materialen die nieuw zijn kunnen een mooie aanvulling zijn binnen de tussenschoolse opvang. Tip: Zijn spellen vaker gespeeld? Turf dit dan bij het woord. Op deze manier ontstaat er een mooi overzicht, een soort van Mindmap.

Of bleef je thuis?

Natuurlijk gaan niet alle kinderen op vakantie. Maar alle kinderen hebben iets gedaan. Praat samen over de activiteiten die bijzonder waren. Dit kan variëren van slootjes springen tot een dag naar het strand zandkastelen bouwen.

En nu verder met de tussenschoolse opvang

Wanneer de mindmap klaar is, staan er veel verschillende activiteiten op. Welke zouden de kinderen willen proberen op de TSO? En hoe kun je dit gaan organiseren?

Voor nu allemaal een fijne zomervakantie en alvast veel speelplezier!


14.8.19

dinsdag 9 juli 2019

Een Gouden Ster voor overblijven bij TSO CLUB in Harderwijk

Al binnen het eerste jaar dat TSO CLUB de tussenschoolse opvang verzorgt voor De Brug in Harderwijk heeft de tso-organisatie het keurmerk TSO-voorbeeldschool op zak. Op dinsdag 9 juli vond de feestelijke uitreiking plaats op het schoolplein, onder toeziend oog van kinderen en personeel van de school. Lees verder bij TSO CLUB
9.7.19

vrijdag 14 juni 2019

Prijswinnende scholen!

We hebben dit jaar meer leuke foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag ontvangen dan vorig jaar. Op de foto's was te zien dat er vaak veel werk is gemaakt van de viering en dat dit jaar vooral de medewerkers (en niet zozeer de kinderen) centraal stonden. Voor hen is deze dag ook bedoeld, dus dat is een goede ontwikkeling! De prijswinnaars zullen binnenkort hun prijs toegestuurd krijgen.

Rechtsboven nog een leuke foto van de Violier in Schiedam.

Bij deze wil de jury alle inzenders hartelijk bedanken!


 • Lunchtijd te Leiderdorp
 • Pius X te Welberg
 • De Octopus te Bergen op Zoom
 • Wilgen te Vlijmen
 • Violier te Schiedam

14.6.19

woensdag 12 juni 2019

, ,

De gesalarieerde tso-coördinator

Je mag er gerust vanuit gaan dat coördinator zijn een baan op zich is. Het is voor velen een vanzelfsprekendheid dat deze beloond mag worden met een echt salaris dat een stuk boven de €170 per maand van de maximale vrijwilligersvergoeding uit mag komen. Je hebt immers nogal wat verantwoordelijkheden!

Verantwoordelijkheden


Je hebt een team onder je waarvoor je je verantwoordelijk voelt: Zijn er genoeg vrijwilligers? Is de sfeer nog goed? Valt niemand buiten de boot? Hoe functioneren de medewerkers? Hebben ze scholing nodig? Op welke punten?

En veel kinderen, kinderen waar zo nu en dan iets mee aan de hand is dat je aandacht opeist. Jij voelt je verantwoordelijk voor hun welzijn en veiligheid. Jij bent degene die tijdens de overblijf het overzicht houdt en inspringt waar nodig. En ouders, veel lieve ouders maar soms ook lastige ouders en ouders die niet willen of kunnen betalen voor de TSO. Je communiceert met het schoolhoofd, de leerkrachten, de ouderraad en de MR.

Kortom, je staat altijd in het brandpunt als het de TSO betreft.

Scholing en ervaring


Misschien ben je ooit begonnen als vrijwilliger en gaandeweg kreeg je meer taken en ben je uiteindelijk zelf coördinator geworden. Na zoveel jaar in de TSO heb je een schat aan ervaring opgedaan en ben je gegroeid in je vak. Je hebt zelf trainingen gevolgd en je hebt ze georganiseerd voor je team.

Tijd voor passie


Ben je nog steeds vrijwilliger dan is het heel goed mogelijk dat je dit werk met veel passie doet en er veel uren van je vrije tijd insteekt die lang niet allemaal vergoed kunnen worden omdat je niet boven de €170 (en €1700) uit kunt komen als vrijwilliger.

Een blijk van waardering


Jij werkt niet voor de vergoeding maar voor de kinderen en de mensen waar je mee werkt. Toch mag een kleine vergoeding nooit leiden tot het gevoel dat je niet serieus genomen wordt, niet gezien wordt of niet gewaardeerd wordt voor wat je allemaal doet.

Een salaris is de kers op de taart


Om dit uit te sluiten stelt de TSO CLUB voor haar coördinatoren een salaris vast op basis van het  takenpakket en de grootte van de school. Voor een grote school met veel medewerkers en veel overblijvers is dit uiteraard meer dan voor een kleine school. Je krijgt elke maand, ongeacht de vakanties, hetzelfde vaste salaris en in de zomer nog eens 8% vakantiegeld.

We willen dat jij je om je beloning geen zorgen hoeft te maken en je je helemaal kunt focussen op je TSO.


12.6.19

Overblijfcoördinator Astrid Kruijt

De combinatie van werken met kinderen en het organiseren van het overblijven maken de baan van overblijfcoördinator op basisschool de Vlieger in Den Haag (Ypenburg) voor Astrid Kruijt tot een 'top job'. Naast het inroosteren van de overblijfouders maakt Astrid graag tijd voor een praatje met de kinderen. "Dàt vind ik het allerleukste van dit werk. Ik wil de kinderen allemaal leren kennen."

Lees verder bij TelstarOnline
12.6.19

donderdag 6 juni 2019

Vijfde editie van de Nationale OverblijfdagVandaag was de vijfde editie van de Nationale Overblijfdag. De ruim zestigduizend overblijfmedewerkers worden hiermee in het zonnetje gezet. Het Overblijf Magazine is mede-initiatiefnemer van de Nationale Overblijfdag. Hoofdredacteur Coen Schaap legt uit waarom deze dag in het leven is geroepen. Ingeborg van den Bosch is coördinator van de Comeniusschool in Zeist en geeft het overblijfteam vandaag ook een extra blijk van waardering.

Lees verder bij zeist.hu.nl

6.6.19
,

Het is vandaag NATIONALE OVERBLIJFDAG!!!!

Als TSO medewerker verdien jij vandaag een bedankje en mijn complimenten!


Dank je wel voor:
 • Het checken van de presentielijst
 • Het helpen om drinkbekers open te krijgen
 • Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
 • Het voorlezen van een verhaaltje
 • Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
 • Het schoonmaken van de tafels
 • Het aanvegen van het lokaal
 • De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
 • Het klaarzetten van (spel)materialen
 • Het bedenken van activiteiten
 • Het voorbereiden van activiteiten
 • Het meespelen met kinderen
 • Het observeren van kinderen
 • Het begeleiden van kinderen bij conflicten
 • Het geven van het goede voorbeeld
 • Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
 • Het opruimen van materialen
 • Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
 • Het hebben van een luisterend oor
 • Het bijhouden van de administratie
 • Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
 • Het geven van complimenten
 • Het maken van grapjes
 • Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
 • Het springtouw draaien
 • Het plakken van pleisters
 • Het regelen van Eerste Hulp
 • Het houden van overzicht
 • Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
 • Het overleggen met collega’s
 • Het volgen van een cursus ter ondersteuning van jouw TSO werk
 • Het hanteren van regels
 • Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
 • Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben
 • Het begeleiden van kinderen naar het voetbalveldje in de buurt

Ongetwijfeld ben ik nog iets vergeten.

Ik hoop dat je vandaag een leuke Nationale Overblijfdag hebt!


En maak vandaag een paar leuke foto's! Stuur ze in en win een prijs! Zie verder bij de fotoprijsvraag.


6.6.19
,

Je bent de enige op de hele school die naar mij luistert.

Tijdens het buitenspelen tussen de middag rent hij na een ruzie met een klasgenoot woedend de school in. De TSO medewerker die de escalatie van een afstand ziet gebeuren loopt snel naar haar collega. Ze meldt dat ze even naar binnen gaat om te zien waar hij is en ook om te kijken hoe het met hem gaat. De jongen, een leerling uit groep 7, blijkt niet gemakkelijk te vinden. Ze treft hem uiteindelijk aan. Zittend op de grond, naast een kast. Als ze bij hem op de grond gaat zitten en niets zegt vraagt hij wat ze komt doen.

"Ik kom even kijken hoe het met je gaat omdat ik zag dat je heel erg boos naar binnen rende."
"O", is zijn antwoord. Samen zitten ze stil te zijn.
"Voel je je al wat rustiger worden?", vraagt ze na een tijdje. Hij knikt.
"Wil je vertellen wat er is gebeurd?"

Hij vertelt over de ruzie op het plein. Ze luistert en oordeelt niet. Dan vertelt hij wat er vanmorgen in de klas is gebeurd. Ze luistert en oordeelt niet. Daarna vertelt hij wat er de laatste tijd thuis gebeurt. De tranen rollen over zijn wangen. Ze mag een arm om hem heen slaan. Dan snikt hij: "Je bent de enige op de hele school die naar mij luistert."

Het is vandaag voor de 5e keer Nationale Overblijfdag in Nederland. De dag waarop jij het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Dank voor alle uren en dagen die jij tussen de middag op school aan het werk bent! Dank voor dat wat jij voor kinderen betekent!


6.6.19

donderdag 23 mei 2019

PERSBERICHT Nationale Overblijfdag 2019

voor de vijfde keer in Nederland

Nationale Overblijfdag 6 juni 2019


de dag waarop de overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje worden gezet!

Voor het vijfde jaar op rij initieert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 60.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.

Aandacht voor de tso-medewerkers


Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 6 juni 2019 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school feestelijk worden getoond.

Een uitnodiging aan school, directie en ouders


Het Overblijf Magazine wil daarom scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met veel enthousiasme te vieren. Op de site van het Overblijf Magazine worden ideeën gegeven en is materiaal beschikbaar om deze dag een feestelijke tintje te geven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen en aanbieden aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan de TSO-medewerkers feestelijk toespreken, een cursus cadeau doen of een taart bestellen.

Meer waardering voor overblijfmedewerkers


Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.

Veel taken in zeer korte tijd


In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.

Gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen


Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Onze indruk is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.

Zie voor meer informatie het Overblijf Magazine:
tsodag.overblijf-magazine.nl23.5.19

woensdag 22 mei 2019

, ,

Kom ook bij de TSO CLUB!

Hoe, wat, waarom, wanneer en hoeveel ... over werken in de tussenschoolse opvang.


Ben je al vrijwilliger en dacht je dat je alles al wist over je functie van vrijwillig tso-medewerker? Naast enkele vacatures vind je op deze website ongeveer alles wat er maar toe doet, als het hebt over vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang. Leuk om eens langs te lopen.

Vacatures in Kaatsheuvel


Wij zoeken vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners, studenten, stagiaires en 55-plussers! Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het leuk vindt om tijdens de overblijf toe te zien dat er geen tomaten uit het raam worden gegooid en de kaas niet in het sleutelgat wordt gepropt. Is deze liefdevolle taak voor jou weggelegd? En wil je een leuk zakcentje belastingvrij verdienen? Kom dan bij de TSO CLUB!

Lees verder bij Kom werken als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang
22.5.19

Informatiebrief Nationale Overblijfdag

Wil je de directeur en de leerkrachten van jouw school informeren over de Nationale Overblijfdag? Daartoe is een speciale brief beschikbaar.

Download de brief, print hem en zet je naam eronder. Overhandig hem daarna aan de directeur en de leerkrachten. Wil je de brief zelf nog editten? Download dan de Word-versie.

Zorg dat de brief niet in het tso-team rondgaat, dan blijft het hopelijk een verrassing!

22.5.19

dinsdag 21 mei 2019

, ,

Muziek bij een gezellig feestje

Op 6 Juni is het zover! Dan is het de nationale overblijf dag! Een dag om TSO medewerkers in het zonnetje te zetten. Er zijn talloze manieren om op eigen creatieve wijze invulling te geven aan deze prachtige dag.

Playlist


Wat zouden we doen als er geen muziek zou bestaan? Daarom heb ik een prachtige speellijst samengesteld speciaal voor jullie. Een lijst met de laatste prachtige hits en andere ijzer sterke songs. Liedjes die je in beweging brengen. Luister via deze spotifylink.


21.5.19
, ,

Laat tso-vrijwilligers schitteren

Als het nu zo lastig is om tso-vrijwilligers te vinden, maak het elkaar dan iets makkelijker door te zorgen voor een ultieme aanpak van de TSO. Zo blijven de bestaande vrijwilligers en komen nieuwe vrijwilligers af op de goed reclame. Zo zorg je ervoor dat vrijwilligers het leuk vinden bij jullie te werken, omdat ze doen waar zij zelf behoefte aan hebben:

Nieuwe vrienden maken


Veel vrijwilligers staan open om nieuwe vrienden te maken, zo zie je dat vrijwilligerswerk ook kan helpen tegen eenzaamheid. Vrijwilligers leren elkaar beter kennen én zijn goed voorbereid op hun taak door iedere tso-dag 15 minuten vóór het begin van het overblijven te worden ontvangen door de coördinator. Tijdens het korte overleg en speciale trainingsbijeenkomsten leren zij van elkaar. Als de coördinator regelmatig een gezellige koffiebijeenkomst, etentje of themabijeenkomst organiseert, wordt er echt gewerkt aan versterking van het team.
Tip uit de praktijk: Ga samen voordelig eten bij het buurthuis.

Actief blijven in goede gezondheid


Het effect van het tso-vrijwilligerswerk voor de senior (of werkeloze) is vaak dat zij weer een doel hebben om op te staan en naar buiten te gaan. Er wordt op hen gewacht en ze krijgen er heel vaak nog een leuke vergoeding voor.

Sociale erkenning


Als ik vraag aan vrijwilligers waarom zij denken dat zij geschikt zijn om dit werk te doen, hoor ik vaak terug dat zij met zoveel plezier met kinderen werken, dat zij zo genieten om de kinderen in actie zien. De vrijwilligers ervaren dat zij nuttig zijn in de school, in de maatschappij en dus waardevol zijn voor wat zij doen. Hoe tonen jullie je waardering voor de tso-medewerkers?
Tip uit de praktijk: Vier de Nationale Overblijf Dag.

Gevraagd zijn

Nieuwe vrijwilligers vinden lukt vaak het best door persoonlijk contact. Het meest effectief is als het enthousiasme van de bestaande vrijwilligers wordt overgedragen op de aspirant vrijwilligers. Dus, als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op school, nodig de tso-vrijwilligers hier ook voor uit. Geef ze het podium, laat ze schitteren en vertellen over het mooie werk in de tussenschoolse opvang.

Kers op de taart


 • De vrijwilliger voelt zich serieus genomen.
 • De vrijwilliger ontvangt een kaartje op je verjaardag of tijdens ziekte.
 • De vrijwilliger ontvangt een certificaat bij … jaar trouwe dienst.
 • De vrijwilliger ontvangt bij vertrek een nette referentie.
 • De vrijwilliger heeft jaarlijks een evaluatiegesprekje, zodat er tijd en aandacht is voor hetgeen speelt bij vrijwilliger én de tso-organisatie.

Veel succes in de duurzame TSO!


21.5.19

maandag 20 mei 2019

, ,

Survivalgids voor de TSO

Op naar de 1000 verkochte Survivalgidsen voor de TSO! Hoe mooi is dat? Ik had het niet durven dromen. Dankbaar dat ik zoveel mensen in de tussenschoolse opvang een steuntje in de rug kan bieden. Hebben jullie al een Survivalgids voor de TSO? Je kunt hem hier bestellen. Misschien een idee om cadeau te doen tijdens de Nationale Overblijfdag? Je vindt er het thema ‘Ik mag schoppen van mijn vader’ en nog 31 andere onderwerpen.


20.5.19

vrijdag 17 mei 2019

Posters Nationale Overblijfdag

Maak de Nationale Overblijfdag bekend op school!


Gebruik de poster om de Nationale Overblijfdag bekend te maken bij ouders en leerkrachten. Je kunt hem downloaden en printen (kan ook in A3-formaat als je een A3-printer hebt).

Laat de poster inkleuren door de kinderen en geef ze mee voor de ouders of hang ze op in de school. Iedereen mag het weten! Donderdag 6 juni is het zo ver!


Verkleedfeest?!


Een tof idee om de kinderen te vragen zich op de TSO feestelijke te verkleden en zo voor een verrassing te zorgen voor het team. Laat het feest maar beginnen!
17.5.19
, ,

Dankjewel! Waarom zou je dat doen?

De vijfde Nationale Overblijfdag, donderdag 6 juni, komt dichterbij. Bedacht en bedoeld om de overblijfmedewerkers in het zonnetje te zetten door ze te bedanken. Dankjewel is zo’n eenvoudig woord en toch vaak zo moeizaam gezegd. Of helemaal niet. Wat betekent het om iemand te bedanken en welk effect heeft dit?

In de waan van de dag schiet het er vaak bij in: iemand bedanken. ‘Dankjewel, fijn dat je er was,’ ‘Bedankt dat je mijn dienst hebt overgenomen, of ‘Dankjewel dat de overblijf zo goed draait.’ Niet iedereen kan goed bedanken. Sommigen gaat het gemakkelijk af, zij zijn er vanuit hun opvoeding mee vertrouwd of hebben het zich aangeleerd, anderen moeten er echt goed over nadenken om het bewust te doen.

Dankbaarheid


Met het zeggen van dankjewel toon je jouw dankbaarheid. En onderzoek heeft uitgewezen dat dankbaarheid gelukkig maakt. Het verlaagt zelfs je stressniveau en het is goed voor je sociale contacten. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en kwam tot de conclusie dat dankbare mensen gelukkige mensen zijn. Dus tel je zegeningen!

Trainen


Dankbaarheid kun je trainen. Door bijvoorbeeld heel bewust te bedenken waar je blij mee bent in je leven en dat op te schrijven. Elke dag drie dingen schijnt wonderen te doen. Hoe bedanken wij elkaar op de overblijf en worden jullie bedankt als overblijfmedewerker?

Gelukkige overblijf


Waar ben je blij mee als je nadenkt over de overblijf? Wat gaat goed? Zeggen jullie dat wel eens tegen elkaar? Bijvoorbeeld dat je blij bent met jullie gezellige overblijfteam, met het fijne contact met de kinderen en dat jullie voldoende vrijwilligers hebben? Of bedank je de coördinator voor al die vrijwillige uren, voor een goed georganiseerde overblijf en goed contact met het docententeam?

Overblijf in het zonnetje


De Nationale Overblijfdag is bedoeld om jullie te bedanken. Want als jij wordt bedankt, word je daar blij van en gelukkiger! Je voelt je gezien en erkend in het werk wat je doet. Jullie werk is onmisbaar voor de kinderen en de school. Een goede overblijf geeft de kinderen een gezellige lunch- en speeltijd en een rustige pauze voor de leerkrachten waardoor zij weer op kunnen laden voor de middag.

Vieren Nationale Overblijfdag


Dankjewel voor het lezen van deze column ☺. Nog geen plannen voor donderdag 6 juni als het Nationale Overblijfdag is? Een gemiste kans volgens mij. Kijk op onze website voor tips en ideeën!


17.5.19

donderdag 16 mei 2019

,

Je wordt bedankt!

Zeven extra ideetjes om TSO medewerkers te bedanken op de Nationale Overblijfdag van 6 juni


 1. Koop een kartonnen lege mini-puzzel bij een hobbyshop of bij Action. Vraag een of meerdere kinderen er een leuke tekening op te maken die te maken heeft met overblijven. Zorg dat de tso-medewerker hier niets van komt te weten. Geef tijdens de Nationale Overblijfdag zoveel kinderen als er puzzelstukjes zijn een stukje van de puzzel. Zij verstoppen die in hun hand. De overige kinderen doen alsof ze een puzzelstukje in hun hand hebben. De tso-medewerker moet zo snel mogelijk de puzzel compleet zien te krijgen. Zij staat of zit voor de groep en zegt: ‘Mag ik de hand zien van …… (naam kind).’ Heeft het kind een puzzelstukje dan haalt ze het op. Ze moet weer terug naar haar plek voordat ze het volgende kind mag vragen. Hoeveel seconden of minuten heeft ze nodig? Laat één van de kinderen de tijd bijhouden.
 2. Maak voor iedere collega een T-shirt waarop zijn/haar talent staat. Gebruik hiervoor textielstiften of laat het bedrukken.
 3. Maak een Playlist in Spotify met allerlei muziek die je bij jullie tso-team vindt passen en deel die lijst met de medewerkers. (Er zit muziek in dit team!)
 4. Maak actiefoto’s van iedere tso-medewerker en doe die voor iedere collega apart in een lijstje.
 5. Laat de kinderen een aardigheidje verstoppen in de klas. De tso-medewerker komt er door het stellen van vragen achter waar het is. Het mogen alleen vragen zijn die met ja of nee beantwoord kunnen worden.
 6. Vraag de leerkracht een bedankkaart te schrijven voor de tso-medewerker.
 7. Koop een doos met allerlei soorten kralen. Het is juist leuk als ze verschillen in kleur en grootte. Koop ook een kettingveter of koord. Geef elk kind een kraal. Geef de veter of het snoer aan de tso-medewerker. Zij mag een naam van een kind noemen. Die komt naar voren en doet de kraal aan het koord doen. Zo ontstaat een bijzondere ketting.


16.5.19

woensdag 15 mei 2019

Prijzen voor de leukste foto's van de Nationale Overblijfdag 2019!

De TSO's met de mooiste of leukste foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag kunnen ook dit jaar weer een prijs winnen.
De redactie bejureert alle inzendingen en plaatst winnende foto's op de website.

Dus email je leukste foto's uiterlijk woensdag 13 juni naar info@overblijf-magazine.nl en vermeld naam en adres van de TSO of school.

Let op dat je toestemming vraagt voor publicatie om kinderen herkenbaar te fotograferen!

De te winnen prijzen


15.5.19
,

Kinderfeestje in Dubai?

Tijdens de lunch vraagt ze de kinderen hoe de vakantie is geweest. Ze herinnert zich dat een van de jongens zijn verjaardag zou vieren. Ze vraagt of hij een leuk feestje heeft gehad. Enthousiast vertelt hij dat hij met vijf vriendjes naar Dubai is gevlogen. Haar mond valt open van verbazing. ‘Naar DUBAI!?’, herhaalt ze met een iets te harde stem. ‘Ja, mijn vader had tickets gekregen.’

Ze voelt zich boos worden. Dit is toch niet normaal? Ouders bedenken de gekste dingen. Dit kan zo toch niet langer? Uit boosheid vraagt ze niet door over het feestje. Ze zegt: ‘Nou, een feestje in de achtertuin is net zo leuk hoor.’ Er volgt een verhaal over het plezier dat ze had met koekhappen tijdens een feestje van haar eigen dochter.

Ik ben heel benieuwd. Hoe zou jij reageren? Bepaal je reactie voor je doorleest.

Zou jouw reactie anders zijn als je het volgende weet:
 • De jongen volgt basisonderwijs op de Internationale Afdeling van een basisschool
 • Hij van jongs af aan gewend is i.v.m. werk van zijn vader de wereld over te reizen
 • Hij de tijdzones uit zijn hoofd kent
 • Hij een wereldkind is

Verschillende leefwerelden


Als jouw leefwereld en die van een kind flink verschillen kan het lastig zijn om je in die andere wereld van kinderen en ouders te verplaatsen. Dit jongetje wilde meer vertellen maar kreeg de kans niet. Het vraagt zelfbeheersing om niet gelijk met een oordeel te komen. Daarvoor moeten we onze Opvoedspieren© trainen.

Verzet je niet tegen de verschillen. Help kinderen elkaars wereld te begrijpen. Dat kan je o.a. doen door kinderen ruimte te bieden om te vertellen en door het stellen van vragen.


15.5.19

dinsdag 7 mei 2019

,

17 Feestelijke tips voor jullie Nationale Overblijf Dag op 6 juni

Op de eerste donderdag van juni wordt de Nationale Overblijf Dag gevierd, dit jaar op 6 juni alweer voor de vijfde keer! De redactieleden van het Overblijf Magazine, geven je zoveel mogelijk informatie en inspiratie om de overblijfmedewerkers op deze speciale dag te bedanken voor hun inzet en hulp aan de school/organisatie. Ik gun het alle hardwerkende overblijfmedewerkers op 6 juni in het zonnetje te worden gezet! Check onderstaande tips, voor je begint:

Tips ter voorbereiding


Eerste fase:
 1. Ben jij de tso-coördinator/lid van de Ouderraad/lid van de Medezeggenschapsraad? Informeer de directeur of het bestuur van de school over de Nationale Overblijf Dag.
 2. Maak gebruik van de speciale NOD-materialen van het Overblijf Magazine: o.a. het persbericht, een informatiebrief voor het schoolpersoneel en de poster ter aankondiging.
 3. Kom als initiatiefnemers op korte termijn bij elkaar voor jullie plan van aanpak.
 4. Overweeg dan ook of jullie aan de win-actie van het Overblijf Magazine willen meedoen. Lees verder bij ‘win-actie’.
 5. Organiseren jullie een feestelijk samenzijn voor het tso-team? Nodig de dames en heren tijdig uit, zodat iedereen erbij kan zijn!

Tweede fase:
 1. Ga als schoolteam of Ouderraad samen met de kinderen in het geheim creatief aan de slag.
 2. Neem contact op met de regionale media. Nodig ze uit om verslag te komen doen van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag!

Derde fase:
 1. Laat de kinderen de school versieren zodat de overblijfmedewerkers/ouders bij binnenkomst verrast worden.
 2. Vier de Nationale Overblijf Dag op donderdag 6 juni en laat iedereen weten hoe blij jullie zijn met de overblijfmedewerkers/pleinwachten/broodouders/tso'ers/…hoe heten de begeleiders bij jullie eigenlijk?

Cadeautips

 • Maak samen een mooi boeket bloemen en overhandig deze op de Nationale Overblijf Dag.
 • Op de website van het Overblijf Magazinestaat een speciale NOD-slinger en een kleurplaat die je door de kinderen kunt laten inkleuren.
 • Zing als leerkracht samen met de kinderen de overblijfmedewerker(s) toe bij de start van de TSO (verras de medewerker tijdens de overdracht).
 • Verzamel een heleboel complimenten over/voor de overblijfmedewerkers, maak er een mooi schilderij van en onthul het schilderij op de Nationale Overblijf Dag 2019.
 • Laat de kinderen uit de bovenbouw een heuse High Tea maken en verwen de tso-medewerkers ermee na afloop van de TSO op 6 juni.
 • 15.Kijk voor heel veel feestelijke inspiratie onder het kopje Nationale Overblijf Dag en zie ook hoe overblijfmedewerkers op andere scholen in de afgelopen jaren in het zonnetje zijn gezet.

Dit zijn zo maar een paar tips, op deze website zie je er nog heel veel meer!

Win-actie


Wil je als TSO in aanmerking komen voor één van de mooie cadeaus die de redactieleden van het Overblijf Magazine ter beschikking stellen? Welke cadeautjes we gaan verdelen is nu nog een verrassing. Aan jullie om een supermooi feest te bedenken.
Maak een fotoverslag van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag en stuur deze na afloop, uiterlijk op woensdag 12 juni, aan de redactie van het Overblijf Magazine: info@overblijf-magazine.nl. De winnaars worden in het Overblijf Magazine en op de Facebookpagina van het Overblijf Magazine bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat je toestemming vraagt voor publicatie van materiaal waarop de mensen herkenbaar in beeld zijn!!!


7.5.19