dinsdag 30 oktober 2018

rubriek: , ,

Nieuwe financiële regelingen voor de TSO!

ZOJUIST VERNEMEN WE DAT DE VOG VOOR DE TSO TOCH NIET GRATIS IS! HET BLIJKT DAT DE VOORWAARDEN OP GRATISVOG.NL EEN DAG VOOR PUBLICATIE VAN DIT ARTIKEL ZIJN VERANDERD. WE KOMEN HIER LATER OP TERUG.

Er is heel goed nieuws voor de TSO in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder!
  • Een hogere vergoeding voor vrijwilligers is mogelijk vanaf 2019.
  • Vanaf 1 november a.s. kunnen tso/schoolorganisaties in aanmerking komen voor een gratis VOG voor hun vrijwilligers. Vanaf nu wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen vrijwilligers in verschillende werkgebieden.
Tenslotte lees je in deze column ook over het geld dat de school ontvangt en kan gebruiken voor de TSO.


Onkostenvergoeding naar € 170 per maand en € 1700 per jaar


Het bedrag dat een vrijwilliger onbelast mag ontvangen, gaat met ingang van 1 januari 2019 omhoog. Deze aanpassing staat vermeld in het Belastingplan 2019.

Nu mag een vrijwilliger een onkostenvergoeding van maximaal € 4,50 per uur, € 150 per maand en € 1500 per jaar ontvangen. De totale kosten voor het vrijwilligerswerk kunnen dus wat worden opgerekt. Er is straks meer mogelijk om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken!

Gratis VOG, ook voor TSO


Met ingang van 1 november 2018 wordt de regeling Gratis VOG uitgebreid. Alle vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Om dit mogelijk te maken, is door de tso/school-organisatie nog wel een flinke stap te zetten. Op de website van In Veilige Handen staat het stappenplan omschreven:
  1. De organisatie moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  2. Er moet een preventief beleid zijn ontwikkeld.
  3. Gratis VOG’s worden aangevraagd via E-herkenning.

Bekostiging van de TSO door de basisschool


In september heeft de staatssecretaris van onderwijs de begrotingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekendgemaakt. Alle posten waarmee een school rekening moet houden, worden Programma van Eisen genoemd en zijn in het begrotingsmodel Londo (Londo Bas 2019 vs 1 okt. 2018) opgenomen. Ook voor de TSO is een bedrag per leerling van de school opgenomen in het begrotingsmodel. Voor 2019 is dit € 25,99 (bron: PO-Raad).

Welk bedrag je als coördinator kunt opnemen in je begroting voor 2019, is niet automatisch dit bedrag. De begrotingsbedragen die de staatssecretaris noemt, zijn namelijk niet geoormerkt. De school (of het schoolbestuur) bepaalt zelf hoe het te besteden geld wordt verdeeld en óf er geld naar de post TSO gaat.

Heel belangrijk dus om z.s.m. in overleg te gaan met de directeur van de school. De MR gaat uiteindelijk instemmen met de begroting van de school.