woensdag 17 oktober 2018

rubriek: ,

Armoede in muziekonderwijs op basisscholen

Slechts 11% van de basisscholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Dit resultaat is vrij vertaald “armoede in muziekonderwijs”.
foto Maaike Holtkam

Wat levert muziek in het basisonderwijs concreet op?


Muziek maken c.q. een instrument bespelen draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, bevordert discipline en doorzettingsvermogen, Het stimuleert creativiteit en een gevoel van vrijheid. Tenslotte draagt muziek maken bij aan zelfvertrouwen en het empatisch vermogen van de kinderen.

Muziek en het brein volgens onderzoekers


Erik Scherder, de bekende Neuropsycholoog schrijft in zijn boek 'Singing in the brain': “Zo zorgt muziek voor een grotere activiteit op de insula, het hersengebied dat zintuiglijke prikkels bundelt binnen een emotionele context. Daardoor ervaar je diepe emoties zoals intens geluk, diep verdriet, ontroering, verrassing. Intense gevoelens komen in het dagelijks leven niet zoveel voor. Via muziek kun je die elke dag ervaren.”

Muziek maken gaat vooral om het doen


Toen ik als kleine jongen opgroeide in Paramaribo Suriname maakte ik muziek met alles wat ik om handen had. Mijn drumstel bestond letterlijk uit afgedankte potjes en pannen van mijn grootmoeder. Een gitaar in elkaar geknutseld bestaande uit nylon visdraad die systematisch was vastgemaakt op een rest plankje van purpleheart hout afkomstig uit de houtzagerij 1 km verderop.
En toch wisten mijn vrienden ik de kinderen en ouders uit de buurt middagen lang plezier te bezorgen met eigengemaakte muziek met een eigen sausje.

Bevlogen professionals


Gelukkig zijn er tal van initiatieven waar gepassioneerde muziekprofessionals zich aan verbinden zodat dagelijks een enorme bijdrage kan worden geleverd aan de creatieve toekomst. De stroom van vakmensen die dagelijks in het vak zitten zou veel hoger moeten zijn. In het praktijk kom ik veel collega muzikanten tegen die met kinderen zouden willen werken. Dat vind ik een goed teken. Er is dus hoop!

Toekomst


Kinderen zijn veel vaker met muziek bezig dan dat er gedacht wordt.
Hun wereld bestaat niet alleen uit luisteren en kijken van clips op YouTube.
Kinderen zijn tegenwoordig zelf heel creatief bezig met allerlei software zoals garageband of Tik tok, voormalige Musically. Waar we op moeten blijven toezien is dat het gesprek bij volwassen over meer muziek in de klas aansluiting blijft houden bij het belevingswereld van het kind.