maandag 10 september 2018

rubriek:

Verplicht tweemaal daags bewegen op school

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Daar ligt een mooie taak voor de tussenschoolse opvang!

Lees de samenvatting bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving