dinsdag 28 augustus 2018

rubriek: , ,

Invoegen en afstemmen

Je kent het vast wel bij het hek van het schoolplein. Jij staat te praten met wat ouders, er komt iemand bijstaan en diegene neemt meteen het gesprek over. Je kijkt verbijsterd op en denkt er het jouwe van. Invoegen? Of je kind komt heel enthousiast thuis, barst meteen los met een heel verhaal terwijl jij verdiept ben in je eigen werk en geen idee hebt waar het over gaat. Ho, ho, eerst even afstemmen?

Op de weg


Wanneer je net je rijbewijs hebt gehaald is invoegen op de snelweg de eerste keer zonder rijinstructeur naast je best even spannend. Op tijd invoegen leer je door het vaak te doen en is ook een kunst; doe je het te snel dan moet de ander voor jou uitwijken met de nodige schrik en irritatie. Doe je het te langzaam dan moet iedereen afremmen. Wacht je te lang dan denkt de ander op de snelweg: wanneer doet zij het nu, want dat knipperlicht staat toch aan?

Invoegen op de overblijf


Invoegen is daarmee een aansprekend beeld in de dagelijkse omgang met elkaar. Het geeft irritatie als iemand zomaar het gesprek overneemt en ook als iemand erbij staat en niets zegt. Al doende leer je dit wel. Kinderen zitten de hele ochtend op school en komen met verschillende behoeftes en op verschillende manieren bij jou invoegen op de overblijf. Behoefte aan rust of juist aan beweging, behoefte aan stilte of even praten. Jij als overblijfmedewerker hebt ook jouw eigen behoefte en manier van invoegen; je bent misschien wat stil, of juist heel aanwezig, je hebt behoefte aan een duidelijke structuur of het mag van jou wel wat losser, je hebt je eigen behoefte aan contact en aandacht. Hoe voegt dit met elkaar?

Behoeftes


Mark, vier jaar, is nieuw op de overblijf. ’s Morgensvroeg gaat hij eerst naar de BSO en nu voor het eerst zijn broodje eten op school. Hij komt binnen, wil zijn jas niet uitdoen, kijkt verwonderd om zich heen en zegt: ‘Iedereen rent en praat.’ De overblijfmedewerker spreekt hem bemoedigend toe dat over een paar minuten, als iedereen er is, ze gaan zitten en het rustig en stil wordt. De jas mag nog wel even aanblijven. Mark ziet dat de andere kinderen hun jas allemaal uit hebben en dat het echt wel rustig wordt. De tweede keer gaat het al een stuk beter. De behoefte van Mark is geruststelling – zo gaat het hier op de overblijf -, rust – wat is het hier druk en mijn hoofd is al zo vol – en aandacht – mag ik eerst kijken hoe het gaat, hoe het hier werkt, mag ik er zijn? Sem is al tien jaar en verheugt zich al de hele ochtend op voetballen met de jongens van groep acht, hij kan niet wachten en popelt van ongeduld. Wat heeft hij voor behoeftes? Vul maar in.

Harmonie in het team


Harmonie betekent samenvoeging. Hoe stem je op elkaar af op de overblijf zodat er harmonie is en we als team goed zijn samengevoegd? Als dat zo is dan weet de coördinator welke kwaliteiten iedereen heeft. Wie goed een groep kan leiden en het makkelijk alleen aankan, wie goed de administratie kan bijhouden, wie goed met kleuters om kan gaan en wie geschikt is om met de pre-pubers van groep acht te eten. Dan weten we hoe belangrijk waardering is voor elkaar en geven we complimenten. Iedereen zit op zijn of haar plek en als het moet, val je voor elkaar in, want wij zijn een team en wij zorgen voor een goede overblijf!

Harmonie in de groep


Als het soepel loopt kun je als overblijfmedewerker afstemmen op de groep om even stil te zijn voordat ze gaan eten, dan weet je dat een nieuw kind extra aandacht nodig heeft en kun jij die geruststellen. Dan weet jij dat Lieke echt rust nodig heeft en geef je haar groepje een plekje aan de rand van het lokaal, ver weg van de deur. Dan weet jij dat Sem en zijn kornuiten altijd het eerste klaar zijn met eten en zij op tijd de doos met Donald Duckjes hebben of je gaat bij hen zitten om een gesprekje te beginnen. Dan weet je ook dat het soms anders loopt omdat jouw behoefte niet goed overeen kwam met die van de kinderen; je bent te moe, je hebt je aandacht er niet goed bij, de barometerstand… En dat is niet erg want morgen is er weer overblijf!