dinsdag 17 juli 2018

rubriek: ,

Verschillende waarden maken het verschil

Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor hun positie binnen de school.

De waarden van de tso-medewerker


Tijdens de inleiding van trainingen stel ik vragen over het effect en invloed van de medewerkers. Wat men wil bereiken is veelal duidelijk, in ieder geval wordt gezegd: gezelligheid, veiligheid, voldoende eten en drinken. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wat die woorden daadwerkelijk betekenen in de praktijk en hoe je dat bereikt. De vraag: ‘Wat maakt jou een goede tso-medewerker?’ is altijd de moeilijkste. Want ja, waar ben ik dan goed in? Toch is het belangrijk om deze vraag met elkaar te beantwoorden, zodat je samen weet waar de kwaliteit van iedere team-lid zit. Tenslotte kan vastgesteld worden of er bepaalde kwaliteiten gemist worden. Als je samen weet wat de waarden van de TSO zijn, dan pas kun je bepalen wat er nodig is om dit te bereiken.

Positie van de tso-medewerker


In hoeverre neem je jezelf als tso-medewerker en dit werk serieus? Als de tso-waarden duidelijk zijn, kun je ook (leren) om die waarden op een prettige manier over te brengen op de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Creëer de gelegenheid om aan het begin van het schooljaar de ouders en leerkracht(en) te vertellen over de tussenschoolse opvang. Vraag de leerkrachten om een paar minuten tijd tijdens de kennismakingsavond die zij organiseren aan het begin van het schooljaar. Door te vertellen over hoe het reilt en zeilt, welke informatie en samenwerking je nodig hebt, zet je jezelf neer als tso-expert. Je neemt je werk serieus en je wilt het beste voor de kinderen.

Goed voorbereid, werkt het beste


Bespreek tijdens de eerste vergadering ook wat nodig is om het werk prettig te kunnen doen. Wees voorbereid, zodat je je werk goed en plezierig kunt doen. Naast de standaard afspraken die jullie gemaakt hebben, is dit een goed moment om ook de bijzondere situaties te bespreken.

Een paar voorbeelden:
  • Is het erg warm (zoals op dit moment, nu ik dit artikel schrijf), zorg ervoor dat iedereen in de schaduw kan zijn, dat er voldoende (drink)water beschikbaar is. Bied rustige activiteiten aan.
  • Is het heel erg koud, en werken de tso-medewerkers een uur achter elkaar buiten? Kleed je goed warm. Neem ook handschoenen mee en doe ze aan. Begeleid een spel, blijf zelf ook in beweging.

De tso-medewerkers voor de complete TSO


De tso-medewerkers die een uur tot anderhalf uur voor alle overblijfkinderen zorgen, zijn vaak het meest flexibel in hun mogelijkheden. Is het heel erg mooi weer, dan kunnen ze misschien samen buiten picknicken. De begeleiders in deze aanpak kennen de kinderen vaak het best. Samen met de kinderen zijn zij de TSO, eten en spelen doen ze samen.

De tso-medewerkers voor op het plein


De tso-medewerkers die (twee keer) een half uur buiten pleinwacht verzorgen, zien de kinderen alleen buiten op het plein. De kinderen spelen, de tso-medewerkers begeleiden het spel en observeren de kinderen. Om ervoor te zorgen dat ook deze tso-medewerkers de kinderen leren kennen, en bij naam kunnen aanspreken, kan het aanbieden van een activiteit helpen. De kans wordt daarmee kleiner dat deze medewerkers verkleumd (of oververhit) aan de kant van het plein staan. Actief overblijven is in deze opzet dus nóg belangrijker! Met wat meer energie kan ook deze TSO er eentje worden van medewerkers en kinderen samen.

Afspraken vooraf


Soms zijn afwijkende afspraken met de kinderen vooraf gemaakt door de leerkrachten. Belangrijk is dan dat de leerkracht deze informatie vooraf deelt met de tso-medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn en kunnen anticiperen op de situatie.

Fijne zomervakantie en een mooi begin van het nieuwe schooljaar gewenst!