vrijdag 13 juli 2018

rubriek: ,

Stoeien of vechten

Laatst kwam tijdens een training weer eens naar voren hoe lastig het is om stoeiende kinderen te begeleiden. We zijn geneigd om het snel te stoppen of in zijn geheel te verbieden. Toch is stoeien heel belangrijk voor jongens. Het kan handig zijn om het stoeien voor komend schoolseizoen weer eens op de agenda te zetten en met elkaar te kijken hoe er tijdens de TSO mee kan worden omgegaan. Misschien helpen mijn tips je een beetje op weg.

Vind jij het lastig om naar stoeiende jongens te kijken?
Vind je het moeilijk om te beslissen of je moet ingrijpen?


Veel vrouwen vinden stoeien vervelend. Het vrouwenbrein houdt er namelijk niet van. Je bent meestal snel bezorgd in dit soort situaties. Je wilt liever dat het stopt. Misschien wil je niet dat kinderen zich bezeren. Of denk jij wellicht aan een boze ouder die hierover kan komen klagen als hij het verhaal van zijn kind hoort. Toch is stoeien belangrijk voor jongens. Veel belangrijker dan vrouwen denken.

Jongens hebben het nodig om te mogen stoeien. Het hoort er bij. Weet dat veel kinderen hier nog wel begeleiding bij nodig hebben. Wat mag en wat mag niet? Help kinderen elkaars grenzen te respecteren. Bijvoorbeeld: stop als iemand dat duidelijk zegt of roept.

Stoeien geeft zelfvertrouwen


In het boek Hoera het is een jongen/meisje zegt Betsy van de Grift er het volgende over: "Stoeien is een krachtmeting. Jongens bepalen op die manier hun positie ten opzichte van de ander. Ze komen veel te weten over hun lichaam en kracht. Het geeft hen zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat jongens hun kracht verantwoord leren inzetten." Betsy geeft de volgende tips:

 • Kijk eerst naar het stoeispel. Gaat het er gelijkwaardig aan toe?
 • Kijk of er iets kapot kan of dat er een gevaarlijke situatie is.
 • Zorg dat de jongens weten dat jij er bent en ze in de gaten houdt.
 • Probeer met een neutraal gezicht te kijken. Niet angstig of geïrriteerd.
 • Rond het stoeien af als het nodig is. Doe dit heel duidelijk.
 • Zeg wat je zag en geef een positieve reactie.

Tijdens de training Expeditie Jongens merk ik dat het geven van positieve reacties op stoeien vaak als lastig wordt ervaren. Ik heb hier een paar voorbeelden die je op weg kunnen helpen:

 • Jij kon stevig blijven staan terwijl ze je probeerden omver te duwen.
 • Goed dat je stopte toen hij zei dat je hem pijn deed.
 • Je wist je heel snel onder de jongens die boven op je lagen uit te wurmen.
 • Wat hebben jullie veel gelachen
 • Wat een sterke armen heb jij

Stoeien mag, vechten wordt gestopt


Bij stoeien is het meestal niet de bedoeling om de ander pijn te doen. Vechten heeft een meer agressieve lading. Hier wordt de ander vaak wel in een reflex of soms ook bewust pijn gedaan. Het ontstaat bijvoorbeeld als er een grens van het kind of groepje kinderen wordt overschreden. Als je weet dat er kinderen zijn waar stoeien altijd overgaat in vechten kan je het stoeien stoppen voor het vechten wordt. Zo hebben de jongens een positieve ervaring opgedaan in plaats van een negatieve. Zeg bijvoorbeeld:
‘We stoppen nu het stoeien want dit waren 5 fantastische minuten.’ Geef ieder kind een persoonlijk compliment en een high five.

Doe eens een Stoei Studie voor jouw TSO


 • Wat vinden jullie van stoeiende kinderen?
 • Zijn er TSO regels over stoeien?
 • Zijn er schoolregels over stoeien?
 • Komen ze overeen of zijn er verschillen?
 • Hoe gaan jullie met eventuele verschillen om?
 • Kennen de kinderen de stoeiregels? Van wie hebben ze die gehoord? Wanneer zijn ze voor het laatst met de kinderen doorgenomen?
 • Welke houding wordt er van de TSO medewerkers verwacht?
 • Hoe ondersteun je de TSO medewerkers hier in?
 • Zijn ouders op de hoogte van het stoeibeleid?