woensdag 13 juni 2018

rubriek:

Verslag Inspiratiedag voor tso-coördinatoren in Meppel

Nettie Kramer van Scholare en Sheila Hoogeland van TSO-Support verzorgden als duo op 16 mei jl. een inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren in Meppel. Vijftien collega’s van verschillende scholen uit de (grote) regio, hebben veel ervaring en kennis gedeeld en opgedaan!

Het reilen en zeilen van de TSO


De deelnemers waren enthousiast over het ochtendprogramma dat in het teken stond van het reilen en zeilen van de TSO. Er was volop gelegenheid tot onderzoek van de eigen situatie en ervaren hoe andere TSO’s functioneren.

Het middagprogramma met twee workshops ‘Bouwen aan je overblijfteam’ en ‘Leiding geven aan vrijwilligers’ vond men interessant, maar wat aan de korte kant. Als tip kregen we mee om hier wat meer tijd aan te besteden. Men vond het geen bezwaar een volgende keer wat later naar huis te gaan zodat er meer ruimte kon zijn voor inhoud en discussie.

Plannen voor de TSO


Tevreden en voldaan ging iedereen die middag weer naar huis met mooie TSO-plannen in het hoofd.
Deze succesvolle dag gaat op herhaling en wel in Apeldoorn op 1 november!