donderdag 5 april 2018

rubriek: ,

Lessen voor een gezonde TSO

De gezondheid van jonge kinderen bevorderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Juist op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor toekomstige (on)gezondheid. Alle reden dus om gezond gedrag bij kinderen te stimuleren en er zo jong mogelijk mee te beginnen.

Stimuleren gezond gedrag


Door gezond gedrag op jonge leeftijd te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, kinderopvangorganisatie’s, scholen en de maatschappij.

Waar aan denken bij gezond gedrag?


Gezond gedrag aan leren bestaat uit vele thema’s. Denk aan voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid, en bescherming tegen de zon.

Voor scholen bestaat het programma Gezonde School en voor de kinderopvang is er het programma Gezonde Kinderopvang. Beide programma’s zijn op elkaar afgestemd.

Het draait er bij deze beide programma’s om dat er op een structurele manier aandacht wordt besteed aan gezondheid en een gezonde leeftstijl in de organisatie. Door de organisatie wordt een keuze gemaakt met welke thema’s aan de slag wordt gegaan. Op de websites van de programma’s valt meer te lezen over de aanpak en werkwijze.

Tips voor de TSO


 • Sluit aan bij het beleid van de organisatie
 • Formuleer in overleg de rol die door de tso kan worden ingevuld
 • Denk hierbij metname aan thema’s op het gebied van voeding, beweging en sociaal emotionele ontwikkeling
 • Betrek en motiveer de tso medewerkers
 • indien nodig organiseer bijscholing rond bepaalde thema’s voor de tso medewerkers
 • Start met kleine en haalbare afspraken
 • Betrek en informeer de ouders
 • Evalueer regelmatig en indien nodig pas de afspraken aan.

Een voorbeeld de interventie Overheerlijk overblijven


Overheerlijk Overblijven heeft tot doel om kinderen bewust te maken van het belang van gezond lunchen. De kern is aandacht voor een gezonde lunch(trommel) op school. Leerlingen eten een gezonde lunch en weten dat een gezonde lunch onderdeel is van een gezonde leefstijl. Concrete doelen voor leerlingen:
 • Proeven nieuwe smaken
 • Proeven/eten (nieuwe soorten) groenten en fruit
 • Het verschil kennen tussen ‘eten dat je voedt, waar je van groeit’ en ‘feest-eten’.
 • Ervaren dat gezond eten lekker en gezellig kan zijn.

Overheerlijk Overblijven kan voor een school/TSO een inspirerend startpunt zijn om met een voedingsbeleid aan de slag te gaan.