woensdag 24 januari 2018

rubriek: , ,

Koningsspelen voor de TSO

De Koningsspelen is een fantastisch initiatief en een fantastische manifestatie! Maar wat zou het fijn zijn als de TSO hierin meer betrokken wordt!

Wij willen ook graag meedoen!


De TSO, met 600.000 overblijvende kinderen per dag, is een enorm groot terrein waar nog veel vooruitgang te boeken valt. Denk eens aan meer bewegen en buitenspelen tussen de middag en aan gezonde lunches! Zaken waar menig tso-medewerker zich dagelijks hard voor maakt. Voor hen zou een steuntje in de rug van de Koningsspelen welkom zijn.

Koningsspelen tijdens de TSO?


Er zijn gelukkig veel tso-medewerkers die zelf het initiatief nemen en meehelpen met de Koningsspelen op de school. Ik hoop dat dit volgend jaar gemakkelijker gaat worden als tso-medewerkers materiaal, tips en ideeën op maat voor tussen de middag aangereikt kunnen krijgen op de website van de Koningsspelen. Beweguh!!!