woensdag 10 januari 2018

rubriek: ,

Een beroep om trots op te zijn!

De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten!

Je doet dit werk met plezier omdat:


  • Je hiermee de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes.
  • Je hiermee (vaak) een welkome onkostenvergoeding ontvangt.
  • Je er veel liefde voor terug krijgt.. het is dankbaar werk.
  • Je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan jouw lippen hangen!
  • Je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te maken.
  • Je vooral positieve aandacht geeft aan de kinderen en die zelf ook krijgt van de schoolleiding.
  • Je af en toe een kort spel speelt met de kinderen en daardoor binnen de kortste keren een grote groep enthousiaste kinderen om je heen verzamelt.
  • Je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben.
  • Je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met je collega's te praten.
  • Je kunt vertrouwen op je collega en dit toont door haar/hem zelf een gesprek met een groepje kinderen te laten afhandelen en pas te helpen als je collega erom vraagt.