vrijdag 15 december 2017

rubriek: ,

Noem kinderen niet dik

Woorden kunnen helen of beschadigen, bewust of onbewust. Iedereen die met kinderen met overgewicht werken moeten daarom goed letten op hun woorden. Wees je bewust van de impact die woorden kunnen hebben. Daarom deze oproep en een aantal tips om zo een bijdrage te leveren aan een meer zorgvuldige en respectvolle wijze van benaderen van kinderen met overgewicht.

Lastig


Voor veel professionals is het lastig om de onderwerpen gewicht en leefstijl te bespreken met kinderen. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe er op een respectvolle manier over te spreken, zijn bang dat ze de ander beledigen of kwetsen, of voelen zich ongemakkelijk over hun eigen gewicht. Ook kunnen eerdere negatieve ervaringen bij het bespreken van gewicht en leefstijl een rol spelen.

Neutrale woorden


Voer je een gesprek met kinderen dan is het aan te raden om neutrale woorden te gebruiken en vooral het kind centraal te stellen. Benader kinderen op een open en respectvolle manier. Gebruik woorden als ‘gewicht’ en ‘BMI’ (body mass index). Praat over een ‘kind met obesitas’ in plaats van over ‘een obees kind’. Termen als ‘extreem obees’ en ‘dik’ roepen bij de kinderen gevoelens van schaamte en verdriet op.’

Tips voor je taalgebruik


Communiceer begrijpelijk en gebruik zoveel mogelijk neutrale of positieve termen zoals:
  • “Het is belangrijk om gezond te groeien”
  • “Je bent boven een gezond gewicht”
  • “Het is voor jou belangrijk om te werken aan een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl”

Vermijd termen als:
  • Dik, zwaar, slap, vet etc
  • Dun, mager, slank etc
  • Ideaal gewicht
  • Normaal gewicht
  • Een obees kind

Deze tips komen uit de tipsheet van het de organisatie Care for Obestity. Naast de tips staan hierin nog meer handvatten voor een goed gesprek. Is het allemaal nieuwe informatie? Welnee, wel wordt steeds duidelijker hoe essentieel het is.