donderdag 5 oktober 2017

rubriek: , ,

Meer geld beschikbaar voor professionele overblijfkrachten? (deel 1)

Vandaag staken haast alle leerkrachten van het Basisonderwijs. Dit kan u niet ontgaan zijn en ook zijn er enkele toezeggingen dat er meer geld beschikbaar gesteld wordt.

Telegraaf van 4 oktober 2017


Dit artikel in de Telegraaf vermeldt dat er meer geld zou komen voor onderwijzend en ondersteunend personeel. Er wordt ook benoemd dat er meer geld komt voor professionele overblijfkrachten.

Dicht bij het vuur


Na het lezen van deze laatste ben ik, als coördinator van een TSO (lees 'overblijf') en tevens trainer/docent voor deze doelgroep, heel benieuwd wat er hieronder verstaan wordt. Wat is een professionele overblijfkracht? Aan welke criteria moet deze man of vrouw voldoen en hoe word je dan “professioneel” of ben je dit misschien al met je vele jaren ervaring?

IOS - Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang


Dit instituut heeft hiervoor ooit de 1-jarige opleiding aangeboden maar zowel dit Instituut als de opleiding zijn helaas ter ziele gegaan. Wel hebben zij zich destijds hard gemaakt voor de scholingssubsidie en de scholingsverplichting in de wetsaanpassing voor de Wet Primair Onderwijs, zoals beschreven in artikel 45.

Scholingssubsidie voor professionalisering


Deze eerder genoemde scholingssubsidie is in 2012 gestopt. De financiële bijdrage voor het professionaliseren van de tussenschoolse opvang bestaat nog wel, maar is niet meer geoormerkt in het lumpsum. Dit terwijl de scholingsverplichting van 50% wel is blijven bestaan.

Geld voor professionele overblijfkrachten


Oké, dus nu weer even terug bij af. Er komt weer geld, dat juich ik zeker toe. Dit zou de kosten voor vele tso-organisaties, die nu zelf voor de scholingsverplichting opdraaien, kunnen drukken en daardoor niet verrekend hoeven worden in de overblijftarieven. Maar welke criteria worden er opgesteld om te voldoen aan professionele overblijfkrachten?

Opleiding of pedagogische kennis


Let wel, overblijfkrachten zijn veelal vrijwilligers die tegen een kleine vrijwilligersvergoeding deze werkzaamheden verrichten. Mogen wij van hen verwachten dat ze een 1-jarige opleiding volgen voor hun vrijwillige werkzaamheden? Of komen alleen nog maar gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers voor de tussenschoolse opvang in aanmerking? Iets dat ook financieel veel consequenties heeft voor meerdere partijen.

Samenwerking


Verder vraag ik mij af of alleen onderricht in pedagogische kennis voldoende voor een goed lopende tussenschoolse opvang is. Of is kennis over de organisatie en samenwerken met de leerkrachten misschien een apart vak?

Denkt u met ons mee?


Ik zou hierover graag met u van gedachten willen wisselen, omtrent de professionalisering van de overblijfkrachten. Ook uw ervaring is hierbij gewenst, zodat wij via onze contacten in de politiek met de formerende partijen in gesprek kunnen gaan over de opleidingseisen voor het professionaliseren van de overblijfkrachten.
  • Wat mist u aan kennis bij uw tso-medewerkers?
  • Wat vindt u dat u mag vragen van uw vrijwilligers aan tijdsinvestering voor scholing?

U kunt reageren via info@overblijf-magazine.nl

(Wordt vervolgd in deel 2)