woensdag 6 september 2017

rubriek: ,

Spelen met de materialen in de ruimte

In de afgelopen artikelen heb ik geregeld tips gegeven over het aanbieden van verschillende spelmaterialen. Bied je spelmaterialen aan en laten de kinderen een ontspannen spel zien, dan kun je concluderen dat het materiaal aansluit bij de beleving van de kinderen.


Welk spelmateriaal?


Spelmateriaal is eigenlijk elk materiaal dat kinderen kunnen gebruiken voor hun spel. Algemene spelmaterialen als blokken en poppen is bekend. Maar denk juist ook aan andere materialen. Een wasrek, tafels, stoelen, dekens, wasknijpers, dozen, buizen, stokken, oude autobanden en noem maar op! Met lege pakken melk bouw je eenvoudig een megakasteel!

Speltip: “Net even anders”


Maak samen met de kinderen een grote kring in de ruimte. Geef aan dat we samen iets gaan bouwen van de materialen om ons heen. Om de beurt mogen de kinderen een materiaal uit de ruimte pakken en in de kring leggen. De eerste plaatst het midden in de kring. De tweede heeft de keuze op welke manier hij of zij de materialen verbind. Legt het kind de materialen naast elkaar neer, op elkaar of bewust uit elkaar?

Hoe te begeleiden


De begeleiding stem je af op de groep. Het doel van de opdracht is het creatief spelen te stimuleren. Gebruik bijvoorbeeld een stoel voor het bouwwerk, de keukenhanddoek of de bak van de blokken. Daag uit door zelf een ander materiaal toe te voegen dat niet voor de hand ligt, als een stoel of doek. Zodat kinderen gestimuleerd worden in het creatief denken. Wanneer het spel onveilig wordt gespeeld, geef je de grenzen aan. Is de maximale hoogte bereikt, dan bouwen we enkel nog opzij.

Mocht de groep een duidelijk beeld hebben van het resultaat, dan kun je hier in mee gaan. Zoals bijvoorbeeld: “We bouwen een raket”. Valt het spel stil dan kan een tussentijdse vraag als: “Wordt de raket bestuurd?” helpen. Het geeft de kinderen inspiratie verder te denken.

Mocht het doel onbekend zijn, neem dan de tijd dit door de kinderen te laten onderzoeken zonder zelf invulling te geven. Het is een groot bouwwerk… Vaak vullen de kinderen zelf in wat het voor hen is geworden en ontstaat er een positieve discussie over het uiteindelijke resultaat.

Het is moeilijk!


Een spel als dit wordt vaak gezien als een eenvoudig spel. Houdt er rekening mee dat deze manier van spelen voor kinderen erg intensief is. Het vraagt van de kinderen een betrokken houding, beurtgedrag, concentratie, het bedenken van een spelplan en eigen ideeën los kunnen laten (omgaan met frustratie).