donderdag 15 juni 2017

rubriek: ,

Eigen-wijzer

Veel tso-organisaties kampen met overblijfkinderen met lastig gedrag en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Maar waar komt dit gedrag vandaan, ligt dit echt aan de kinderen? Wat weten de tso-medewerkers zelf van de regels en afspraken binnen de organisatie.

Regels en afspraken


Als de regels en afspraken binnen uw TSO organisatie niet duidelijk zijn en er dagelijks andere regels worden gehanteerd, is het niet zo vreemd dat de tso-medewerker het idee heeft dat kinderen niet luisteren. Door wisselende tso-medewerkers en geen uniforme afspraken weten kinderen soms niet waar ze aan toe zijn. Daarom is het belangrijk dat ook alle tso-medewerkers op de hoogte zijn van de regels.

Wijzende vinger


Om inzicht te krijgen in uw eigen functioneren stel ik de volgende vraag: Kijk eerst eens naar jezelf (of je eigen organisatie) voordat je wijst naar een ander. Er wijzen immers altijd nog 3 vingers naar jezelf en maar 1 naar de ander. Hierop heb ik onderstaand gedicht geschreven als geheugensteuntje om eerst eens te kijken naar de kennis binnen het eigen tso-team, voordat er gewezen wordt naar lastig gedrag van de kinderen.

Eigen-wijzer


Als maandag niet weet wat dinsdag doet heeft donderdag een probleem, wat vrijdag niet kan oplossen.

Als dinsdag andere regels heeft dan donderdag weet geen kind meer op vrijdag wat er wel of niet kan.

Als er op donderdag andere afspraken zijn dan op vrijdag, zorgt dat voorirritatie, zeker als maandag ook niet weet wat er op dinsdag mag, of niet soms?

Download het gedicht als A4-tje