donderdag 3 mei 2018

rubriek: ,

Nationale Overblijfdag!!!!

Wist je


 • Dat elk jaar de eerste dag van juni Nationale Overblijfdag is?
 • Dat deze dag bedoeld is om jou in het zonnetje te zetten?
 • Dat er dagelijks 600.000 basisschoolkinderen lunchen op school?
 • Dat het ruim 11 keer de Amsterdam Arena vol is!!
 • Dat deze kinderen door 70.000 TSO medewerkers worden begeleid?
 • Dat dit merendeels vrijwilligers zijn die op een onhandig tijdstip op de dag tijd vrij maken voor de TSO
 • Dat ik je vandaag wil bedanken voor het feit dat jij een van die 70.000 bent!
 • Dat ik je wil bedanken dat jij het overblijven in Nederland samen met jouw collega’s mogelijk maakt.
 • Dat dankzij jou kinderen een uurtje kunnen eten, ontspannen, ontladen en spelen, leerkrachten pauze kunnen nemen en niet te vergeten ouders kunnen werken.

Vorig jaar heb ik alle taken van een TSO medewerker op een rijtje gezet. Kijk er nog maar eens goed naar en wees trots op jezelf.

Ik blijf mij voor jullie inzetten op het gebied van (pedagogische) ondersteuning maar zeker ook op het gebied van erkenning en waardering. Ik wens je een leuke Nationale Overblijfdag!

Dank je wel voor:


 • Het checken van de presentielijst
 • Het helpen om drinkbekers open te krijgen
 • Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
 • Het voorlezen van een verhaaltje
 • Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
 • Het schoonmaken van de tafels
 • Het aanvegen van het lokaal
 • De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
 • Het klaarzetten van (spel)materialen
 • Het bedenken van activiteiten
 • Het voorbereiden van activiteiten
 • Het meespelen met kinderen
 • Het observeren van kinderen
 • Het begeleiden van kinderen bij conflicten
 • Het geven van het goede voorbeeld
 • Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
 • Het opruimen van materialen
 • Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
 • Het hebben van een luisterend oor
 • Het bijhouden van de administratie
 • Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
 • Het geven van complimenten
 • Het maken van grapjes
 • Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
 • Het springtouw draaien
 • Het plakken van pleisters
 • Het regelen van Eerste Hulp
 • Het houden van overzicht
 • Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
 • Het overleggen met collega’s
 • Het volgen van een cursus ter ondersteuning van jouw TSO werk
 • Het hanteren van regels
 • Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
 • Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben
 • Het begeleiden van kinderen naar het voetbalveldje in de buurt