dinsdag 23 mei 2017

rubriek: ,

PERSBERICHT Nationale Overblijfdag 2017

voor de derde keer in Nederland

Nationale Overblijfdag 1 juni 2017


de dag waarop de overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje worden gezet!

Voor het derde jaar op rij organiseert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 70.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.

Aandacht voor de tso-medewerkers


Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 1 juni 2017 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school feestelijk worden getoond.

Een uitnodiging aan school, directie en ouders


Het Overblijf Magazine wil scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met enthousiasme te vieren en zal ideeën voor de invulling ervan aanreiken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen ter aanbieding aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan zijn/haar visie op de TSO presenteren, een cursus cadeau doen of een taart bestellen. Op de site van het Overblijf Magazine wordt materiaal beschikbaar gesteld om de dag een feestelijke tintje te geven.

Meer waardering voor overblijfmedewerkers


Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.

Veel taken in zeer korte tijd


De lunchpauze is vrije tijd en mag losser zijn dan de lestijd, maar het mag ook geen chaos worden. In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.

Gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen


Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Onze indruk is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.

Zie voor meer informatie het Overblijf Magazine:


Download dit persbericht in PDF-formaat