maandag 20 maart 2017

rubriek: ,

Goed nieuws voor vrijwilligers met een bijstanduitkering

Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding


N.a.v. initiatiefnota Vrijwilligers zijn kampioenen van Heinke Bruins Slot (CDA) is er een positieve stap ondernomen door Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zij vindt vrijwilligers waardevol voor de maatschappij. Eén van de aanbevelingen in genoemde initiatiefnota is om de toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding van bijstandsgerechtigden gelijk te trekken met andere ontvangers van deze vergoeding. En dat is nu gebeurd!

Van maximaal € 95 naar € 150 per maand!


De staatssecretaris heeft besloten de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ aan te passen. Oftewel de maximaal te mogen ontvangen belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt ook voor mensen in de bijstand verhoogd tot ten hoogste € 150 per maand en € 1500 per jaar. Deze bedragen zijn gelijk aan die van de vrijstellingsregeling van de belastingdienst en maakt geen onderscheid meer tussen iemand met of zonder uitkering of UWV en bijstand. Het treedt in werking op 1 april 2017.

Lees verder bij Rijksoverheid