woensdag 1 maart 2017

rubriek: ,

Een spelidee voor elke leeftijd

Spelmaterialen aandragen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar is bij de tussenschoolse opvang vanzelfsprekend. Je kunt verschillende materialen aandragen, maar ook materialen die voor elke leeftijd geschikt zijn.

Hoe kun je helpen?


Overzicht in spelaanbod is erg belangrijk. Kinderen kunnen makkelijker een spelkeuze maken wanneer ze weten wat ze kunnen doen. Zoals eerder benoemd kan het spelmaterialenaanbod, de spelsituatie en de manier van aanbieden veel invloed hebben op het spel. Houd hier rekening mee en laat het kind zoveel mogelijk vrij in spelkeuze en manier van spelen.

Een tip


Spel met een actie-reactie karakter ervaren veel kinderen als plezierig. Dat wil zeggen dat het kind door een minimale actie een reactie krijgt vanuit het spelmateriaal. Dit hoeft niet alleen in het materiaal te zitten, zoals een toeter. Het kan ook een knikkerbaan zijn of een zelf gemaakt windwiel.

Het spelidee!


Laat kinderen hun eigen knikkerbaan bouwen. Zet een bak wc-rolletjes (evt. opengeknipt) en karton op tafel. Er ontstaat al een knikkerbaan bij het schuin plaatsen van 1 wc-rol! Maar zou je ook een knikkerbaan kunnen bouwen vanaf de tafel naar de grond? Of in een cirkel? Misschien zelfs wel een van 10 meter lang! Veel speelpelzier!