donderdag 2 maart 2017

rubriek: ,

Bewegingsonderwijs in de tussenschoolse opvang

Het belang van de kinderen


In de discussie over andere schooltijden speelt het belang van de kinderen een ondergeschikte rol, zoals al eerder geconstateerd is in het Overblijf Magazine.

Een langere pauze voor beter prestaties


Het onderzoek naar het effect van een kortere of langere pauze tussen de middag (met naast eten ook ruimte voor spelen en bewegen) op de leerprestaties is eigenlijk nog beperkt.

Slechts één Frans onderzoek van jaren geleden o.l.v. François Testu lijkt de stelling te ondersteunen dat een langere middagpauze positief is voor de leerprestaties. In Frankrijk heeft dit geleid tot langere middagpauzes. Er is geen onderzoek bekend dat bewijst dat een korte pauze gezonder voor lichaam en geest zou zijn.

Onderbreken van de leer flow


Leerkrachten klagen soms dat kinderen na een lange pauze met spelen druk terugkeren in de klas en het tijd kost ze weer terug in de 'leer flow' te krijgen. Daarentegen menen tso-coaches dat door verkeerd financieel beleid de overblijfvrijwilligers onvoldoende training ontvangen waardoor ze te weinig handvatten hebben om kinderen goed te begeleiden en ze weer rustig bij de leerkracht af te leveren.


Wie beweegt leert beter


De PO-raad haalt een onderzoek aan van de Rijksuniversiteit Groningen dat aantoont dat wie beweegt, beter leert. Bovendien betreurt de PO-raad het dat een derde uur bewegingsonderwijs onhaalbaar en onbetaalbaar is.

TSO als betaalbare oplossing voor beweegonderwijs


Dit is nu precies de reden dat het Overblijf Magazine pleit voor a. meer training voor vrijwilligers en b. meer bewegen in de TSO! Het gewenste beweegonderwijs kan zeer betaalbaar plaatsvinden binnen de TSO! Elke tso-dag weer opnieuw, 4 keer per week.

Sport-TSO’s


Niet voor niets komen er steeds meer sport-tso’s. Google maar eens op tussenschoolse sport en vind een sportaanbieder in de buurt van jouw school, voor meer bewegen, minder obesitas en betere leerprestaties! En kijk eens op de websites van onze redacteuren, voor een passende training zoals Sport en spel tijdens de TSO en Jongens én meisjes met meer plezier laten bewegen.

Buurtsportcoaches


Tenslotte is er nog een tamelijk nieuw verschijnsel: de buurtsportcoach. Er zijn reeds scholen in Nederland die een buurtsportcoach inzetten tijdens de TSO! Kijk een bij Sport en Bewegen in de Buurt.