maandag 6 februari 2017

rubriek: ,

Een agenda vol initiatiefwetsvoorstellen

Heel regelmatig duiken Tweede Kamerleden deze weken op in vak-K, waar normaal het kabinet zit. Tijdens de laatste weken van de huidige Tweede Kamer verdedigen verschillende Kamerleden namelijk hun initiatiefwetsvoorstellen. Want Kamerleden controleren niet alleen de regering, ze mogen zelf ook wetsvoorstellen maken.


Initiatiefnota Hanke Bruins


Zo ook Hanke Bruins van het CDA. Zij deed dit in december 2015 met haar initiatiefnota met betrekking tot de knelpunten bij vrijwilligersorganisaties. Met als slogan Vrijwilligers zijn de kampioenen van de sterke samenleving, draagt zij samen met haar partijgenoten, op deze wijze, bij om diverse struikelblokken te beschrijven en mee te denken in oplossingen. Haar initiatiefnota is onlangs in de Tweede Kamer besproken. Er kwam steun van andere partijen en de staatssecretaris.


Politieke partijprogramma’s vrijwilligerswerk


Dit is ook opgepikt door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). Zij onderzochten de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen ten opzichten van vrijwilligerswerk. Het NOV heeft het CDA als beste beoordeeld in hun visie over vrijwilligerswerk en het wegnemen van onnodige regels. Dit is nodig want zonder vrijwilligers kunnen kinderen niet overblijven op school. Ook deze vrijwilligers zijn de kampioenen van Nederland en verdienen daarom meer waardering.

Onnodige regels en aanpassingen


Diverse partijen hebben in hun programma o.a. opgenomen:

  • Het wegnemen van regels en barrières - denk hierbij b.v. aan de verplichte ANBI of SBBI status voor vrijwilligers met een werkloosheidsuitkering - zie filmpje van het UWV
  • Onkostenvergoeding verruimen
  • Maatschappelijke stage / sociale dienstplicht

Lees het hele onderzoek van de NOV


Lees het hele onderzoek van de NOV. Het is heel fijn dat er zoveel partijen zijn die verbeteringen willen aanbrengen en het onze vrijwilligers makkelijker en duidelijker willen maken.

Stemming wetsvoorstellen


Inmiddels is er gestemd over de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Voor de vrijwilligers met een werkeloosheidsuitkering ziet er voorzichtig goed uit. Ook de uitbreiding van de Gratis VOG zit nog in het vat (stemming is aangehouden). Of ook onze doelgroep t.w. de Tussenschoolse Opvang hiervoor in aanmerking komt is afwachten, daar deze verplichting al in de Wet Primair Onderwijs was opgenomen.
Helaas is verandering van de regeling vrijwilligersvergoeding verworpen.

Verkiezingsprogramma & wetgevingen vrijwilligersorganisaties


Het is heel fijn dat er zoveel partijen zijn die verbeteringen willen aanbrengen en het onze vrijwilligers makkelijker en duidelijker willen maken. Het wachten is nu op de verkiezingsuitslag en of de goede voornemens van deze partijen waar worden gemaakt.

Ga stemmen!


Klik op de afbeelding boven voor het totaal overzicht van de scores van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma. De schematische weergave is een hulpmiddel om uw politieke keuze te vergemakkelijken.