zaterdag 7 januari 2017

rubriek: ,

Volle broodtrommels van kleuters

Jonge ouders zorgen liefst voor broodtrommels vol met lekkers. Het verwondert overblijfmedewerkers regelmatig, wat met name de vierjarigen meekrijgen van thuis. Van heerlijk belegde broodjes tot lolly’s, chips en rauwkost. Soms zijn de trommels tot de nok toe gevuld, deze maaltijden zijn vaak voldoende voor volwassenen. Ik ga hier niet beschrijven wat de ideale inhoud voor de broodtrommel is, daar kunnen mijn collega’s Geke Zandringa en Sascha Schouten met veel meer kennis van zaken over schrijven. Ik beperk mij tot de organisatie van de tussenschoolse opvang.


De redenen van een overvolle broodtrommel


Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom deze ouders een overvolle broodtrommel meegeven:

 1. De kleuter kan dan fijn kiezen waar hij/zij zin in heeft.
 2. Het kind eet thuis altijd zoveel.
 3. De ouders maken zich zorgen over het (onder)gewicht van hun kind.

Voor overblijfkrachten zijn alledrie de situaties lastig


 1. Zonde als er heel veel mee terug naar huis gegeven moet worden.
 2. Op school zijn de kleuters sneller afgeleid, door de aanwezigheid van alle kinderen om hen heen en vergeten daardoor soms door te eten.
 3. De pauze is verdeeld in eet- en speelpauze, beide even belangrijk.
De trage eters kunnen vaak iets langer eten. Deze kinderen blijven bij de overblijfkracht die het lokaal opruimt, maar er komt een moment dat iedereen naar buiten gaat of dat de les weer begint.

Wensen van ouders


Als ouders regelmatig aan het einde van de dag een trommel vol brood van hun kind terugkrijgen, raken ze geïrriteerd. Zo gek is dat natuurlijk niet.
Zonde om eten weg te gooien. De ouder weet ook niet of het kind wel voldoende gegeten heeft, zeker als het kind volledig uitgeblust thuiskomt.

Er zijn ouders die tenslotte, ten einde raad, eisen van jou als tso-medewerker dat de broodtrommel leeggegeten naar huis komt. Een situatie die je wilt voorkomen!

 • Je wilt voorkomen dat de ouder het idee krijgt dat er helemaal geen aandacht is voor haar/zijn kind.
 • Je wilt kunnen vertellen over dit overblijvende kind, hoe het eten en spelen verloopt.
 • Je wilt in een vergelijkbare situatie de ouder eerder informeren en gebruikt daarvoor een standaard 'trommelbriefje'. Op dit briefje staan een paar situaties op die regelmatig kunnen voorkomen. In dit geval zou je kunnen aankruisen: 'Ondanks ons aansporen uw kind te doen eten, heeft uw kind niet/te weinig willen eten.'

Een fijne pauze graag


 1. Informeer de ouders over de tijdsindeling van de pauze en hoeveel tijd er voor eten/drinken en spelen is.
 2. Adviseer ouders eten mee te geven, dat gegeten kan worden in de genoemde tijd.
 3. Maak afspraken over snoepgoed.
 4. Informeer ouders dat de overblijfkrachten er alles aan zullen doen hun kind in ieder geval 1 snee brood en een beker drinken op te maken.
 5. Maak een flyer voor nieuwe leerlingen, waarin de aanpak van de TSO is beschreven.
 6. Schrijf af en toe eens een succesverhaal in de nieuwsbrief van de school!