donderdag 19 januari 2017

rubriek:

Kiddi App over infectieziekten en hygiëne

De nieuwe KIDDI-app van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) informeert medewerkers van kinderdagopvang, peuterspeelzalen en BSO over gangbare infectieziekten en hygiënerichtlijnen. Bevat ook voor medewerkers van de TSO veel nuttige informatie!

Download voor Android of iPhone