woensdag 21 december 2016

rubriek: ,

Een spelidee aandragen zonder spelverhaal te bepalen

Spelen is voor kinderen een manier om de wereld om hen heen te leren kennen door het onder andere te leren begrijpen, te ervaren en te beleven. Elke kind speelt op zijn of haar eigen unieke manier.

Hoe kun je helpen?


Er zijn kinderen die geen hulp van personen of materialen nodig hebben om tot een eigen ontspannen spel te komen, er zijn ook kinderen die hier wel baat bij hebben. Maar hoe kun je kinderen helpen in het spel zonder het spel een richting te geven?

Spelbeleving


Het aandragen van een spelidee, spelmateriaal of een ruimte helpt een kind wanneer het aansluit bij de spelbeleving. Ontdek wat het kind graag speelt, waarmee het graag zou spelen of wat het graag zou doen. Het kan helpen (met name de wat oudere) kinderen te vragen wat ze graag aan het eind van de speeltijd gemaakt of gedaan willen hebben. Als dit duidelijk is, kun je samen bedenken hoe dit te bereiken is.

Een Speltip: Teken en bedenk!


Wanneer kinderen moeilijk tot een eigen spel komen, kun je hen natuurlijk op weg helpen. Voor kinderen die graag kleuren, maar houvast prettig vinden, kun je de uitdaging leggen in de eigen bijdrage. Print of teken op een A4-tje een tekening van ongeveer 10 cm. Probeer een tekening aan te bieden die aansluit bij de spelbeleving van het kind. Dit kan bijvoorbeeld in een thema (zoals spelmateriaal Lego), een spelfiguur (als Elza van Frozen) of een kleine situatie.

Geef de kinderen de vraag mee of ze het blaadje kunnen vullen met hun eigen tekening. Deze opdracht kun je dan ingang doen vinden met een zin als: “Maak een uiteindelijke tekening voor andere kinderen” of “Maak dat het een verhaal wordt” of  “Maak er je eigen mooie kunstwerk van” of ...

Veel speelplezier!