zaterdag 3 december 2016

rubriek: ,

Achter de schermen

Afgelopen jaren is er veel onrust geweest over diverse onderwerpen rond het vrijwilligersbeleid. Ook door enkele politici zijn er in het verleden al vragen gesteld en vraagtekens gezet bij struikelblokken waar vrijwilligersorganisaties tegenaan lopen.

Moeilijker kunnen we het niet maken


Ondanks enkele nieuwe wetgevingen die de opzet hadden om het vrijwilligerswerk toegankelijker te maken voor diverse doelgroepen is het tot op heden alleen maar moeilijker geworden. Denk hierbij aan vragen rond de gratis VOG, de participatiewet en de ANBI of SBBI Status verplichting voor verenigingen en stichtingen die willen werken met vrijwilligers met een WW uitkering.

Kampioenen van Nederland


Echter achter de schermen zijn de redactieleden en columnisten van het Overblijf Magazine blijven strijden voor meer waardering, minder regels en duidelijkheid. Zo zijn er contacten met enkele politici die zich ook willen inzetten voor deze doelgroep. Het CDA heeft hier bijvoorbeeld een website voor aangemaakt waar knelpunten kunnen worden verwoord. Namens onze doelgroep, de tso's en hun medewerkers, heeft onze redacteur Iris Nouwen een blog geschreven.

lees verder bij Kampioenen van Nederland