dinsdag 18 oktober 2016

rubriek: , ,

Eigen kind in de groep

Ben jij tso-medewerker in de klas van je eigen kind? Het voordeel hiervan is dat je betrokken raakt bij de school. In het bijzonder bij de klas. Je proeft de sfeer en ziet hoe jouw kind zich in een grote groep gedraagt. Je hoort veel. Kinderen zijn soms heel trots en blij dat hun vader of moeder in de tso-groep werkt. Het kan een steun zijn dat jij er bent. Het kan heel goed uitwerken. Er zijn echter ook valkuilen. Dus opgepast!

Valkuil 1: Te streng zijn, te weinig aandacht geven


Dit gebeurt vaak ongemerkt. Je wilt namelijk niet dat anderen het idee krijgen dat jij jouw kind voortrekt. Je kind herkent jouw reacties niet. Hij voelt zich niet begrepen. Dit heeft effect op zijn gedrag.

Valkuil 2: Te soft zijn


Andere kinderen merken dat je milder reageert op je eigen kind of dat het meer mag. Ook kan het voorkomen dat je meer tijd besteedt aan je eigen kind. Anderen protesteren daar tegen. Ze vinden het niet eerlijk. Er ontstaat onrust.

Valkuil 3: Te sterk emotioneel geladen reacties


Hoe andere kinderen of collega’s met jouw kind omgaan raakt je persoonlijk. Door de emotionele band die je van nature hebt met je kind is de kans groot dat je reactie soms een sterkere lading heeft. Collega’s en kinderen zien en horen dit.

Ik hoor vaak dat kinderen bij pijn en verdriet het liefst naar jou toe willen. Jij bent de meest veilige persoon. Soms wordt er gezegd ga maar even naar ...(collega). Voor je (kleuter)kind is het heel moeilijk en raar als het geen troost bij jou kan zoeken terwijl hij ziet dat jij er bent.

Spreek thuis op een rustig moment door hoe het tijdens de lunchpauze op school zal gaan. Leg uit dat het voor jullie allebei heel leuk en soms ook een beetje lastig kan zijn. Geef je kind een voorbeeld van een situatie die voor hem of voor jou ingewikkelder is. Bedenk samen hoe jullie hier mee om kunnen gaan.

Goed om bij stil te staan als je de TSO verzorgt in de groep van je eigen kind:


  • Ben ik mij bewust van de valkuilen?
  • Kan ik er tegen als collega’s mij aanspreken over gedrag van mijn kind?
  • Voor collega’s kan het lastig zijn als je verdedigend reageert als ze iets over jouw spruit vragen of zeggen.
  • Als jouw kind aangesproken moet worden op zijn gedrag verwachten collega’s vaak dat jij dat zelf doet. Als dit niet gebeurt kan er een spanningsveld ontstaan.
  • De oudste kinderen kunnen de situatie misbruiken. Als jij ze aanspreekt op gedrag en ze zijn het er niet mee eens kunnen ze opmerkingen maken over het feit dat je de moeder of vader bent van ... Je moet daar mee om kunnen gaan.

Soms zijn dit redenen waarom een school het beleid heeft dat je niet in de groep van je eigen kind de TSO kunt doen. Het kan prima werken als je duidelijke afspraken maakt met de coördinator en collega’s. Stel eventueel een proefperiode in. Kijk of het voor zowel jou als voor je kind werkbaar is. Vraag aan je collega’s hoe zij vinden dat je het doet t.o.v. je eigen kind en de groep. Probeer daar rustig naar te luisteren. Zie de goede bedoelingen van de ander. Stel indien nodig vragen ter verduidelijking.