donderdag 8 september 2016

rubriek: ,

Vrijwilligers met een werkloosheidsuitkering van het UWV - deel I

Onlangs bereikte mij een vraag van een TSO coördinator. Deze luidde als volgt: “Een nieuwe tussenschoolse opvang medewerker wilt bij ons vrijwilligerswerk komen doen. Zij heeft nu een werkloosheiduitkering van het UWV en heeft dit bij het UWV aangegeven. Maar helaas haar verzoek is afgewezen door het UWV.” Een kopie van de reactie van het UWV is mij ter beschikking gesteld en hierin staat o.a.:

"Beslissing: geen toestemming vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk met behoud van WW
Om met behoud van een WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal regels voldoen:
- Het gaat om werk bij een organisatie die de status ANBI, SBBI of steun-SBBI heeft.
- Het gaat om werk waarvoor u niet betaald krijgt. U mag wel een onkostenvergoeding krijgen. Deze mag van de Belastingdienst niet hoger zijn dan € 4,50 per uur, € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag deze vergoeding niet hoger zijn dan € 2,50 per uur.
- Het gaat om werk dat het afgelopen jaar uitsluitend als onbetaald werd gedaan op de werkplek van de organisatie. En waarvoor het afgelopen jaar geen vacatures zijn geweest.

Waarom geven wij geen toestemming?
U mag alleen vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie die de status ANBI, SBBI of steun-SBBI heeft. De organisatie waar u vrijwilligerswerk wilt doen, heeft deze status niet. Daarom kunnen wij u geen toestemming geven om dit werk als vrijwilliger te doen tijdens uw WW-uitkering. Wilt u het vrijwilligerswerk toch doen? Geef dit dan aan ons door met het wijzigingsformulier WW. Het vrijwilligerswerk heeft dan namelijk gevolgen voor uw uitkering."


Navraag bij UWV persvoorlichting


Naar aanleiding van bovenstaande vreemde regeling, die is ingegaan op 1 januari 2015, heb ik contact gezocht met een persvoorlichter van het UWV. Deze stuurt mij met het volgende bericht:

“Vrijwilligerswerk met behoud van de uitkering is mogelijk wanneer de instelling beschikt over een ANBI-status of een SBBI-instelling is. Er zijn hiervoor geen uitzonderingen gemaakt voor basisschool/crèches. Ook moet er worden voldaan aan de voorwaarden van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW.”

Verklaring: Wat is ANBI of SBBI?


ANBI = Algemeen nut beoogde instelling
SBBI = Sociaal belang behartigende instelling

Waarom vind ik deze regeling vreemd?


De labels ANBI, of SBBI zijn in het leven geroepen en beschreven in de belastingwet om niet commerciële instellingen en particulieren belastingvoordeel te geven i.v.m. schenken/giften/erven. Vanaf 1-1-2015 gebruikt het UWV nu dus ook deze aanduiding m.b.t. vrijwilligerswerk en WW uitkering.

7.000 aanvragen voor de belastingdienst?


In 2015 waren er iets minder dan 7.000 basisscholen. Slecht een enkeling heeft de ANBI status aangevraagd. Een status die- volgende de regels van de ANBI inschrijving- wordt toegekend aan niet commerciële onderwijsinstellingen.

Zou het niet veel simpeler zijn om alle primair onderwijs stichtingen/scholen deze status zonder meer toe te wijzen? Of moeten nu al deze 7.000 scholen deze status gaan aanvragen bij de Belastingdienst, volgens het UWV?

Regeling dus voor alle vrijwilligers met een WW uitkering


Niet alleen geldt deze regeling dus alleen voor Tussenschoolseopvang medewerker, maar zou dan ook gelden voor luizenouders, ouderraadsleden, MR-leden, hulpouders, grootouders of andere vrijwilligers binnen de basisschool die nu of in de toekomst gebruik maken van hun recht op een WW-uikering. Het wel of niet ontvangen van een vergoeding staat los van het wel of niet mogen doen van vrijwilligerswerk met een WW-uitkering (zie reactie UWV).

Mijn advies: ANBI status checken en eventueel aanvragen


Check eerst hier uw status. Wees problemen voor en vraag de ANBI status aan als je die niet hebt. Ook al hebben u vrijwilligers nu geen WW uitkering, dan bent u immers ook voor de toekomst gedekt en aantrekkelijk voor vrijwilligers om zich bij uw instelling aan te melden met behoud van de WW-uitkering.

(Ga verder met deel II)