donderdag 8 september 2016

rubriek: , ,

Een fijne TSO voor iedereen

Wat zou het fijn zijn als iedereen tevreden was met de TSO, dat alle kinderen voldoende aten en dronken en zich goed vermaakten. Alle scholen voldoende begeleiders (pleinwachten, vrijwilligers, broodschoolouders, tso-medewerkers) hadden, die zichtbaar met plezier de kinderen begeleidden en alle leerkrachten die met vertrouwen hun kinderen overdroegen aan de overblijfmedewerkers. Hier zet ik mij voor in!

De kunst om medewerkers te binden aan je TSO


Vraag je je wel eens af hoe het zou kunnen komen dat de ene TSO ruim in de vrijwilligers of professionele krachten zit (of een wachtlijst heeft) en de andere de grootst mogelijke moeite heeft om deze mensen aan zich te binden. Er zijn natuurlijk meerdere redenen te bedenken waarom dit zo is.

Basisbehoeften – Piramide van Maslov


In deze column besteed ik aandacht aan de basisbehoeften van de mens. Lees mee over mijn eerste en beknopte interpretatie van de Piramide van Maslov voor de tussenschoolse opvang. In de aankomende maanden zal ik de vijf punten verder uitwerken.

Pas als de eerste stap positief is afgerond, kan een mens werken aan de tweede stap enzovoort.

1. Na primaire behoeftes als eten en drinken heeft een tso-kracht behoefte aan zekerheid, dus geef informatie en daarmee duidelijkheid en veiligheid.


Is er een goede sfeer binnen het team, waarin de teamleden zich veilig voelen?
Is het protocol voor de overblijfmedewerkers compleet en kennen/begrijpen zij de regels voor de kinderen?
Is duidelijk hoe de school omgaat met conflicten waar ook leerlingen emotioneel bij betrokken kunnen raken? Denk eens aan de actuele onrust rond de afgeslagen Turkse coup, dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Betrek ook het tso-team bij dit soort zaken.

2. Als duidelijkheid is gegeven, kan gewerkt worden aan teambuilding, zodat de overblijfmedewerkers het gevoel hebben bij de groep te horen.


Belangrijk om geaccepteerd te worden voor wie je bent!
Zorg met name aan het begin van het schooljaar voor een kennismakingsbijeenkomst.
Denk maar aan de studenten vorige maand startten met een introductiekamp, ter voorbereiding op de studie.

3. De volgende stap is de behoefte aan respect.


Helaas horen wij nog regelmatig van overblijfmedewerkers dat zij geen of onvoldoende respect ervaren van het schoolpersoneel.
Dus als dit gevoel ook bij jullie op school leeft, ga dan eens na wat je kunt doen om je respect duidelijker zichtbaar te maken.
Hoort de TSO echt bij de school? Wordt de overblijfkracht zichtbaar gewaardeerd voor wat hij/zij doet? Is er overdracht van leerkracht naar overblijfmedewerker en visa versa? Staat er regelmatig een positief stukje in de nieuwsbrief van de school?

4. Als de overblijfmedewerker zich gerespecteerd voelt, krijgt hij/zij de aandrang vooruitgang te boeken, nieuwe kansen te ontdekken. Dit is de stap van echt werk te maken van de TSO.


Een uitstekend verzorgde TSO kan dus gerealiseerd worden als overblijfmedewerker en met name de coördinator het gevoel heeft dat het zin heeft wat hij/zij doet.
Krijgt de overblijfmedewerker en/of coördinator de gelegenheid om op onderzoek uit te gaan en misschien met een verrassende oplossing te komen? Wordt er écht geluisterd naar hem/haar?

5. Zelfontplooiing


Als dit alles op volgorde van 1 tot en met 4 is gerealiseerd, dan pas staat een overblijfmedewerker echt open voor nieuwe kennis (cursus) om in praktijk te brengen.

Werken aan een ideale tso-organisatie


Ga vooral met elkaar in gesprek. Spreek vanuit je eigen gevoel (ik-boodschap) en geef elkaar de kans!