zaterdag 25 juni 2016

rubriek: ,

De uitkomsten van de mini-enquête Spel & Spelen

Wat geweldig dat zoveel mensen hebben meegedaan aan de enquête om meer inzicht te krijgen in het spelen op de tussenschoolse opvang. Een bevestiging dat er veel gespeeld wordt in de tussenschoolse opvang en het zeker extra aandacht verdient! De online enquête liep van 7 mei t/m 7 juli en ruim 80 mensen hebben hem ingevuld. Dank daarvoor!

De speelruimte en de tijd om te spelen


De meeste begeleiders zijn tevreden over de ruimte, vaak is er ruim een half uur speeltijd en ook van de buitenruimte wordt veel gebruik gemaakt.

De spelbeleving en spelmaterialen


Daarnaast zijn er een aantal vragen over de manier hoe kinderen spelen. De meeste kinderen beleven zichtbaar plezier in spel en op bijna alle locaties zijn verschillende spelmaterialen beschikbaar.

De begeleiding


De begeleiding lijkt voornamelijk op afstand. Er wordt geholpen wanneer het kind of de situatie erom vraagt. Daarnaast geven jullie aan actief mee te spelen of het spel voor aanvang klaar te zetten. Hierin lijkt ook ruimte om op je eigen manier het spel met kinderen aan te gaan en geen duidelijke verwachtingen vanuit de coördinator tussenschoolse opvang.

Vragen die bij mij ontstaan


De antwoorden op de enquête doen bij mij vragen ontstaan naar de ruimte en het materiaal. Ik ben nog benieuwd of jullie inspraak hebben in de ruimte die jullie gebruiken of dat er een bepaalde ruimte beschikbaar is. En of jullie eigen materialen tot jullie beschikking hebben of deze lenen uit de groepen of van bijvoorbeeld een speel-o-theek. Misschien komt dit in een volgende enquête aan bod.

Mijn volgende columns


Er zijn meerdere begeleiders die hebben aangegeven graag meer informatie te willen over het begeleiden van het spel. Ik zie vooral een vraag in “Hoe kun je het spel begeleiden?” en “Wanneer heeft een kind specifieke begeleiding nodig”. Daarnaast geven jullie aan graag praktische tips te krijgen over het spelaanbod, de inzet spelmaterialen en concrete spelideeën.

In mijn volgende columns zal ik meer vertellen over hoe je het spel kunt begeleiden. Wat kun je verwachten van kinderen, wat hebben kinderen nodig om tot spel te komen en wat kan als begeleider je aandeel hierin zijn.