zaterdag 2 juli 2016

rubriek: , , ,

Overblijf Magazine in Den Haag voor de gratis VOG

Afgelopen donderdag zijn we in kleine afvaardiging van de redactie van het Overblijf Magazine naar Den Haag gegaan op uitnodiging van ambtenaren van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ambtenaren hebben contact met ons gezocht n.a.v. de inmiddels afgesloten petitie voor de gratis VOG, met de vraag om een en ander nader toe te lichten. We werden heel vriendelijk ontvangen en men toonde erg veel belangstelling voor de problemen die volgens ons nu spelen voor de vrijwilligers in de TSO. We kregen ruim de gelegenheid om ons verhaal te doen.

Kosten voor VOG


We hebben er voor gepleit dat de kosten voor de VOG, ong. €40 die betaald worden uit de ouderbijdrage, niet zouden mogen drukken op het maximale bedrag dat een vrijwilliger per maand mag ontvangen (€150). Zoals het nu geregeld is, kun je officieel in de maand waarin de VOG voor jou betaald is, nog maar maximaal ong. €110 ontvangen aan vrijwilligersvergoedingen. Daardoor kun je mogelijk niet zo vaak werken als je zou willen of als nodig zou zijn voor de school. Het is in feite dubbel-op: De ouders betalen de VOG en de vrijwilligers derven hetzelfde bedrag aan vrijwilligersvergoeding.

Scholen met weinig budget


In buurten waar ouders lage inkomens hebben drukt de ouderbijdrage voor de overblijf relatief sterk op het gezinsbudget. Het is voor scholen in die buurten belangrijk dat de overblijfkosten zo laag mogelijk blijven. Het is daarom eerlijker om een gratis VOG te hebben dan dat deze ouders opdraaien voor de kosten van de VOG. Want dat is wat de wet nu eigenlijk voorschrijft.

Kosten voor trainingen


Hetzelfde geldt voor een training die je volgt. Kost deze bijvoorbeeld €75 dan zou je nog maar €75 aan vrijwilligersvergoeding in die maand mogen ontvangen. Zie dan nog maar eens als tso-coördinator het dienstrooster vol te krijgen! En vanwege de verplichting om 50% van de medewerkers te scholen, wordt je voor een lastige keuze gesteld: Wie mogen er wel en wie mogen er niet naar de training?

Meer waardering voor de tso-medewerkers


Hoewel we uitgenodigd waren i.v.m. de VOG, hebben we de gelegenheid gekregen om te benadrukken dat de status van de tso-medewerkers tegenover de schooldirectie en leerkrachten (en soms zelfs tegenover ouders en kinderen) vaak te laag is en zij veel meer waardering verdienen voor het complexe werk dat ze in feite doen. Je moet immers een hele groep aansturen, pedagogische vaardigheden ontwikkelen en je draagt een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig zijn er ook veel scholen die het in dit opzicht wel heel goed doen.

Wij hebben duidelijk gemaakt dat de 'overblijfmoeder' eigenlijk 'tso-medewerker' hoort te zijn en dat we het werk dat zij doen meer moeten zien een volwaardig beroep en minder als 'slechts vrijwilligerswerk'. Een van de ambtenaren trok een vergelijking met de zorg waar vrijwilligers soms ook als professional worden ingezet en verantwoordlijk zijn voor de gezondheid van anderen. Hij noemde dit een 'hybride vorm', een vorm van werken tussen vrijwilliger en professional.

Achtergronden en ontwikkelingen bij de gratis VOG


De ambtenaren gaven uitleg over de achtergrond van de regeling en dat deze met name bedoeld is om seksueel misbruik te voorkomen in sectoren van de samenleving waar vrijwilligers met kinderen werken en waar geen VOG verplicht is. De TSO valt daar helaas buiten. De regeling wordt binnenkort echter geëvalueerd. Opmerkelijk en hoopgevend is dat niet alleen vanuit de TSO maar ook vanuit andere sectoren de roep gehoord wordt tot doelgroepuitbreiding.

Relevant strafblad


Goed om te weten: Het is zo dat een VOG alleen geweigerd wordt als je een relevant strafblad hebt. Heb je dus iets op je kerfstok dat niets met kinderen te maken heeft, dan krijg je toch de VOG om met kinderen te werken. Wordt je aanvraag voor een VOG geweigerd dan hoor je daar alleen zelf van. Je kunt je dus discreet (met een smoesje) terug trekken.

Mogen we hopen op een gratis VOG?


Wat ik nu zeg is uiterst speculatief: Het is niet onmogelijk dat men na de evaluatie zal besluiten de doelgroep van de regeling gratis VOG te verbreden tot de TSO. Of dat echt gaat gebeuren zal waarschijnlijk vooral een kwestie van voldoende budget zijn. In elk geval zullen de ambtenaren met wie we gesproken hebben een advies uitbrengen aan de staatssecretaris. Na de zomervakantie kunnen we vernemen wat hun advies zal zijn. Pas daarna horen we wat de staatsecretaris er mee gaat doen. Wordt vervolgd!