woensdag 1 juni 2016

rubriek: ,

Toekomst van de TSO: Deel 4 - Het belang van de kinderen

De laatste tijd verschijnen er in de media steeds meer berichten over het aanpassen van de schooltijden van het primair onderwijs. In 3 delen wordt een inkijkje te geven in deze materie en welke gevolgen dit kan hebben voor de tussenschoolse opvang. In Deel 4 wordt naar andere schooltijden gekeken vanuit het belang van de kinderen.


Het belang van de kinderen


In de discussie over andere schooltijden wordt vanuit diverse invalshoeken gekeken, deze hangen samen met de belanghebbende partijen: Ouders, Leerkrachten en Schooldirectie. In dit deel willen we kijken naar andere schooltijden vanuit het belang van de Leerlingen.

De tso-medewerkers zijn een vergeten, belanghebbende partij. Voor vrijwillige tso-medewerkers is hun werk vaak van grote betekenis en biedt het de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de samenleving en kan de bescheiden vrijwilligersvergoeding een welkome aanvulling zijn op het gezinsinkomen.

Het DUO onderzoek


In juni 2015 heeft DUO Onderwijsonderzoek de rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs gemaakt waar 400 leerkrachten aan hebben meegewerkt. Ook het traditionele model is daarbij meegenomen.

Hieruit blijkt dat het 7-tot-7-model (of Integraal Kindcentrum) door de leerkrachten als het minst goede model wordt gezien voor leerlingen (58%). Het beste model voor leerlingen is volgens relatief veel leerkrachten (31%) het Bioritme-model, maar het verschil met andere modellen is niet erg groot.

Bioritme-model


In haar artikel Biologisch ritme bepaalt de beste schooltijden zegt Liesbeth Schreuder o.m. dat het nadeel van modellen als het 5 gelijke dagen-model kan zijn dat kinderen ’s middags te lang zonder toezicht op straat of thuis rondhangen. Niet elk kind wiens ouders niet thuis zijn, gaat immers naar de buitenschoolse opvang.

Bij Bioritme-model ligt het zwaartepunt van de buitenschoolse activiteiten midden op de dag en dit model zou volgens onderzoek in Frankrijk voor de schoolprestaties het hoogste rendement geven.

Nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de schoolprestaties


Behalve het genoemde onderzoek in Frankrijk, is er nauwelijks onderzoek naar gedaan. Opmerkelijk is dat er telkens wordt oproepen om dit te doen. Blijkbaar beseft men wel degelijk dat het belang van de kinderen voorop dient te staan maar schakelt men desondanks toch over op andere schooltijden op basis van belangenafwegingen ten gunste van deze partijen: Schooldirectie, Leerkrachten en Ouders.

Stop de hype en doe pedagogisch onderzoek


Wij vragen daarom niet langer mee te gaan met de hype rondom de andere schooltijden maar een stap op de plaats te maken. We roepen met name de pedagogen op om breed onderzoek te doen naar de effecten van andere schooltijden op de schoolprestaties van de kinderen. De uitkomsten daarvan en de gevolgen van andere schooltijden voor de veiligheid, horen eerst bekend te zijn en het zwaarst te wegen.